EasyWork

EasyWork

EasyWork er et personligt effektivitetsprogram for den enkelte medarbejder.  Du indfører nogle nye metoder i din virksomhed, som betyder, at I kan arbejde mere effektivt og struktureret. I bliver bedre til at uddelegere, og I lærer hvordan I rent faktisk får opgaverne udført til tiden. Samtidig bliver dine medarbejdere i stand til at tage mere ansvar. De lærer at præsentere løsninger i stedet for problemer i forventning om, at lederen løser dem. Ved at indføre EasyWork bliver du og dine medarbejdere i stand til at frasortere og undgå de ting, der skaber forvirring og unødvendigt arbejde, og som derved sænker effektiviteten. En del af EasyWork inkluderer optimering af de enkelte arbejdspladser, hvor planlægning, strukturering og styring/prioritering af arbejdsopgaverne drejes hen imod størst mulig effektivitet og arbejdsglæde.

Se her hvad vores kunder siger om EasyWork!

Oplever du at…

 • Du har så travlt, at du ikke har tid til at uddelegere?
 • Du føler, at du er den eneste i firmaet, der kan løse opgaven, fordi de andre er overbebyrdede?
 • Der kommer for få resultater ud af jeres mange mødeaktiviteter og andre tiltag?
 • Når du uddelegerer, skal du rykke igen og igen for at nå i mål?
 • Du synes, at dine medarbejdere kunne blive mere målsøgende og resultorienterede?
 • Du bliver for ofte trukket ned i organisationen for at løse andres problemer?
 • Der er bare for meget »brandslukning« i firmaet?
Efter forløbet, vil I opleve:

 • Mere struktur og bedre planlægning
 • Du og dine medarbejdere kan levere en mere målrettet indsats
 • I bliver bedre til at undgå forsinkelser og takle forstyrrelser
 • I får trænet jeres uvaner ud af systemet
 • I bliver bedre til at kommunikere klart og præcist, så misforståelser undgås.
 • Større overblik og mindre stress
 • At I får gejsten tilbage og mere overskud
 • Det bliver tydeligere, om I har brug for at ansætte flere medarbejdere
“Vi har været yderst tilfredse med EasyWork kurset. Under kurset blev det hurtigt identificeret, hvor i virksomheden der kunne rettes op på procedurer og ryddes op, så dagligdagen kan gøres lettere og mindre stresset for virksomhedens medarbejdere.”
CCM Electronic Engineering ApS