Virksomhedscoaching - Styrk kulturen i din virksomhed

Jeres virksomhedskultur er det kit, der holder virksomheden sammen.
Styrk den og få et bedre hold og et bedre resultat

Hvordan er virksomhedskulturen i din virksomhed?

  • Er jeres virksomhedskultur synlig og kendt i hele virksomheden?
  • Er hele ledergruppen enige om hvad virksomhedens kernekompetencer er?
  • Mangler I begejstring og energi ?
  • Kører virksomheden i den daglige trummerum uden at have målet for øje?
  • Kan I få medarbejderne til at trække i samme retning?
  • Kan I tiltrække og fastholde gode medarbejdere?
  • Hvordan er sammenholdet i teamet?

 

 

Virksomhedcoaching

En væsentlig forudsætning for opbygningen af en succesfuld organisation er, at medarbejderne er bekendt med og følger firmaets kultur.

Vi hjælper jeres topchefer (maks. 5) med at  finde (genfinde) det grundlæggende formål for firmaet – ikke bare et, der lyder godt, men et formål, som hele ledergruppen kan være 100 % enige om og som skaber begejstring og motivation. 

En virksomhedskultur består af mange elementer, herunder virksomhedens formål, jeres værdier,  kernekompetencer med mere.
Alt det kommer vi ind på i coachinprogrammet.

Jo skarpere I er med at få defineret jeres særlige firmakultur, jo mere succesfuld vil virksomheden være.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er kultur vigtigt?

Når man træder ind i en virksomhed, fornemmer man hurtigt atmosfæren og energieniveauet i det pågældende firma. Man kunne også kalde det firmaets ånd eller kultur. Ethvert firma har sådan en ånd eller kultur. 

Sådan en firmaånd er som regel mere eller mindre bevidst udformet af grundlæggeren og er oftest forsøgt udtrykt gennem et motto f.eks Mærsks ” rettidig omhu” eller Legos ” det bedste er ikke for godt” (only the best is the best).

Hvordan er kulturen i jeres virksomhed?

Som leder er du rollemodel og kulturbærer.
Dit energi- og humørniveau smitter ofte af på dine medarbejdere og forplanter sig ned gennem virksomheden.

Kultur kan samle og adskille folk. Det er en vigtig faktor til at tiltrække og fastholde de gode medarbejdere.

Hvad gør kulturen i din virksomhed ?

 

 

 

Få kulturen til at arbejde for dig

Virksomhedskultur er det kit, der holder en gruppe sammen. Den udgøres af normer og guidelines for almindelig adfærd, og for hvordan man på bedst mulig måde omgås hinanden og løser opgaverne i en virksomhed.

I direkte ledelse udstikker lederen ordrer og retningslinjer. En stærk virksomhedskultur fungerer derimod som en indirekte ledelsesform, hvor organisationen bliver selvkørende i langt større grad. Det frigiver tid for lederen og giver overskud og ressourcer til at tænke nye tanker.

Silhouets coaching hjælper jer til at blive helt skarpe på, hvad netop jeres virksomhedskultur og kernekompetencer er.

Et stærkt værdiarbejde som vil frigive mange ressourcer og skabe en større effektivitet og medarbejdertilfredshed.