Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for erhvervstestning

 

Dansk Psykolog Forening udgav i marts 1998 et hæfte kaldet Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet.

Hæftet indeholder et omfattende regelsæt af etiske retningslinjer omkring anvendelse af erhvervstestning. Hæftet er et forslag til, hvordan Dansk Psykolog Forening forestiller sig udformningen af et fælles regelsæt om etik og erhvervstester.

Silhouet mener, at disse retningslinjer er et godt oplæg og kan generelt tiltræde disse. Udover disse retningslinjer har Silhouet yderligere retningslinjer omkring datasikkerhed og misbrug:

  1. Alle tester behandles i fuld fortrolighed.
  2. Silhouet har udviklet et system, som sikrer, at svarskemaer ikke kan misbruges. De svarskemaer, Silhouet modtager, sikrer kandidaten fuld anonymitet, således at Silhouet ikke direkte kan identificere, hvem der har udfyldt testen. Svarskemaerne indeholder kun et identifikationsnummer samt kandidatens initialer, køn og alder. Ud fra disse informationer er det ikke muligt at spore testpersonen.
  3. Testresultaterne er gjort anonyme. Silhouet opfylder kravene omkring persondata i den gældende lovgivning og ved enhver test anmoder vi kandidaten om tilladelse til at opbevare de anonyme data, der kun består af et identifikationsnummer, samt kandidatens initialer, køn og alder.