Intelligenstesten

Silhouets Logik-Analyse er en avanceret IQ-test designet specielt til ansættelser. Den tager 30 minutter at udfylde og giver ikke kun en IQ-score, men viser også, inden for hvilke områder personen kan bruge sin intelligens.

Hvad er intelligens?

Koges det hele ned, kan man sige, at det er evnen til at opfatte, opstille og løse problemer.
Vores Logikanalyse er en ”detaljeret” intelligenstest som belyser intelligensen på 9 forskellige parametre:

Korrekt ræsonnering: Viser evnen til at udtænke og beregne korrekte løsninger.
Beslutningshastighed: Viser, hvor hurtigt personen tager beslutninger.
Indlæringsevne: Viser, hvor hurtigt personen kan lære nye ting.
Logisk tænkning: Viser, om personen kan drage logiske følgeslutninger.
Logisk opfattelse: Viser, hvor god personen er til at opfatte situationer logisk.
Matematisk sans: Viser personens sans for tal.
Sproglig evne: Viser personens forståelse for sprog.
Kompleks differentiering: Viser evnen til at overskue og løse komplekse problemer.
IQ-Score: Viser testens samlede IQ-score tilpasset den almindelige IQ-skala.

 

Hvis en ansøger har den erfaring og uddannelse som en stilling kræver, vil mange af dem
kunne projektere og udføre deres opgaver korrekt, når de har masser af tid og ro til det.
Men hvis personen i et job ofte vil være tidspresset, have mange bolde i luften, og hurtigt skal kunne gennemskue komplekse problemstillinger, så er IQ´en et vigtigt parameter. Er han ikke kvik nok, vil han drage forkerte slutninger, når han bliver tidspresset, både ved afgivelse af tilbud og i direkte snakke med kunder/leverandører/samarbejdspartnere, hvor han hurtigt skal kunne overskue komplekse problemstillinger og opgaver og give et kvalificeret og overbevisende bud.