Oversigt over kundeudtalelser

Kommunikationskursus udtalelser
HR leder i Jelling Maskinforretning om Effektiv Kommunikation
“For mig har det virkeligt været effektiv kommunikation! Først og fremmeste har jeg opnået en dejlig sindsro i hele mit liv. Jeg har altid været god til at tackle ting, men der har været situationer, hvor der var “sommerfugle i maven” eller anspændelse. Nu er der “bare” en dejlig ro i næsten alle situationer. Jeg er også blevet bedre til at “læse folk” og tro på det, jeg ser, og jeg kan bedre sætte mig i deres situation. Det skyldes det værktøj, vi fik, der hedder Toneskalaen. På kurset træner man virkeligt i de værktøjer, vi lærer, og selvom det kan være grænseoverskridende i øjeblikket, giver træningen en langt bedre forståelse af værktøjerne, og hvad man kan bruge dem til. Meget bedre, end hvis man kun hørte om dem i et foredrag! Det er blevet lettere at klare også de mere svære samtaler, og jeg er blevet rigtig god til at huske at få en kommunikation ordentlig afsluttet. Hjemme har jeg også haft glæde af dette kursus, hvor mine diskussioner med mine teenagebørn er blevet mere konstruktive.”

 

Se mere om Jelling Maskinforretning A/S her http://www.jellingmaskinforretning.dk

HP Vinduet, Adm. direktør om kommunikationskurset
“Ved at lave personlighedsanalysen er jeg blevet meget mere opmærksom på mine stærke og svage sider – og på hvor der skal sættes ind for at styrke mine svage sider. På de efterfølgende kurser har jeg opnået at blive bedre til at vurdere både mig selv og mine kolleger – og samtidig bedre til at kommunikere på en mere positiv og opbyggelig måde, så jeg trænger bedre igennem med mine budskaber. Jeg er langt bedre til at henvende mig direkte til andre – også selv om det er ubehagelige ting, der skal siges. Og jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad jeg siger og hvordan jeg siger det.

Den måde, kurserne bliver afholdt på, hvor størstedelen af kurset er praktiske øvelser (og kun en lille del teori), gør, at man virkelig lærer det, man skal. Det bliver »banket ind«, så det sidder på rygraden. Det er virkelig effektivt.

Kurserne flytter i høj grad en på det personlige plan, i stedet for at give en masse teoretisk værktøjer som sjældent passer ind i dagligdagen.

Jeg kan absolut anbefale andre at gå på disse kurser.”

− www.hpg.dk

T.S. Hansen ApS, Adm. direktør om Menneskekundskab og Personkemi - og kommunikationskurset

“Efter at have lavet kommunikationskurserne og toneskalakurset er jeg blevet bedre til at tale rent ud – og til at skære igennem. Jeg har samtidig fået en større forståelse for, hvorfor folk reagerer så forskelligt. Nu kan jeg se, hvorfor de reagerer, som de gør.

Jeg kan kun anbefale andre at tage disse kurser.”

Crista Holding, Adm. direktør om Menneskekundskab og Personkemi, om Effektiv Kommunikation samt om Motivation og Talerteknik

Om Menneskekundskab og Personkemi:

“Forståelsen af, hvorledes vi lever livet gennem de følelser, vi mærker/ befinder os i, er eet enestående værktøj til at få det bedre med sig selv og forbedre samværet med andre. Indsigten i, hvorledes andres handlinger kan forudses, er nøglen til hvilken ledelsesform, der skal vælges overfor en given medarbejder. Det giver et personligt kvalitetsløft i omgangen med ens medarbejdere. Toneskalakurset kan anbefales til enhver, som ønsker at udvikle sin omgang med andre til et langt mere behageligt niveau.”

Om kommunikationskurset:

“Jeg havde næsten givet op med hensyn til ledelse af medarbejdere. Jeg oplevede gang på gang folk udførte noget helt andet, end det jeg gav besked om, de skulle lave.

Da jeg kom på kommunikationskurset, oplevede jeg for første gang et erhvervskursus, hvor den teoretiske del blev videreført med en række grundlæggende øvelser, som førte frem til, at jeg kunne anvende teorien i praksis.

Efter kurset var jeg derfor i stand til at vende tilbage til virksomheden og anvende mine nye færdigheder til gavn for mine medarbejdere, mig selv og selvfølgelig også for virksomheden. Det kursus blev livsændrende for mig. Jeg fandt ud af, at der kunne gøres noget ved det. Jeg kunne igen sætte nye og positive mål for mit fremtidige virke.

Kommunikation er alles værktøj til at leve livet.

Dette kursus er derfor et ’must’ for alle, der ønsker at gøre en forskel.”

Om Motivation og Talerteknik-kurset:

“Dette kursus giver det grundlæggende i at få et budskab over til andre. Teori bliver trænet med anvendelse for øje.

Igen et kursus i eliteklassen.”

H. Friedmann og Søn A/S, Daglig leder om kommunikationskurset
“Kurserne har givet mig ting, som jeg direkte har kunnet bruge i min hverdag:

1) Jeg er blevet bedre til at lytte, og til at holde forstyrrende ting på afstand.
2) Jeg holder bedre fokus på mine arbejdsopgaver, holder mig til mine begrænsninger og kompetencer og skrider ikke ud over disse barrierer.
3) Jeg kan tage kritik positivt og taber ikke hovedet.
4) Jeg holder ved de ting, jeg har sagt/mine egne meninger og lader mig ikke påvirker af andre, når jeg skal have et budskab igennem til ansatte etc.
5) Jeg er blevet bedre til at svare klart og entydigt, således at andre kan se, at jeg lytter og forstår.
6) Jeg er blevet bedre til at holde fast i »den røde tråd«. Jeg mister f.eks. ikke fokus, selvom min koncentration forstyrres af et hurtigt indkastet spørgsmål.

Kort sagt vil jeg sige, at det har været utroligt positivt at deltage i disse kurser, og jeg har fået min tro på egne evner tilbage. Dem vil jeg udnytte til at blive en bedre og mere kompetent leder.”

− www.friedmann.dk

N1 A/S, Adm. direktør om kommunikationskurset
“Kommunikationskurset har for alvor sat skub i ændringen fra i nogle tilfælde at være genert og indadvendt til at være langt mere åben og udadvendt. Dette mærkes især ved at fokus på opgaven gradvist bliver større fra gang til gang, og indadvendte tanker trænges mere og mere i baggrunden og forhåbentlig på sigt helt væk.

Netop fokus på opgaven og ikke mig selv har også givet mig en indre ro, når jeg står overfor en større forsamling. Dette blev afprøvet umiddelbart efter kurset og forskellen fra tidligere var markant. Direkte kan jeg nævne, at jeg ikke denne gang havde fugtige håndflader.

Af andre elementer fra kurset skal jeg nævne opmærksomheden på kontrol og større gennemslagskraft. …jeg har utrolig stor fokus på at bevare fremskridtet løbende og ikke falde tilbage i den tidligere gamle gænge.”

− www.n1.dk

Medejer i Vesti-Olsen og Hansen A/S om Effektiv Kommunikation
”Jeg ønskede at kunne kommunikere bedre og mere præcist med mennesker. Særligt personer, som jeg på forhånd havde et lidt anstrengt forhold til. Jeg er blevet meget mere bevidst over, hvordan jeg giver min kommunikation og hvilken humørtone, jeg formidler den på. Blandt de andre værktøjer, jeg fik på kurset, vil jeg nævne vigtigheden af at anerkende det, andre siger, så de ved, de er hørt og forstået. Det er noget, jeg dagligt anvender på byggepladserne. Jeg føler også, jeg meget bedre er i stand til at være tilstede, fuldt ud, og også i de mere svære samtaler er det blevet langt nemmere at blive forstået og selv forstå det, der bliver sagt.”

Se mere om Vesti-Olsen og Hansen A/S her: http://www.vesti-olsen.dk

 

Kokken og Jomfruen, Adm. direktør om lederklub og kurser
“Jeg har i de sidste fem år deltaget i Silhouets Lederklub. Det har givet mig et stort udbytte – bl.a. råderum til at stoppe op og tænke over tingene. Dette break i dagen og værktøjerne har fået sat ekstra skub i at få gjort noget ved de problemer, der har været i min virksomhed.

Efter at have deltaget i kurserne har jeg oplevet at blive løftet til et helt nyt niveau af ledelse; jeg er blevet i stand til at håndtere mine medarbejdere på en langt mere positiv og konstruktiv måde.

Jeg kan kun anbefale Silhouet.”

− www.kokken-jomfruen.dk

Stema Shipping A/S, Leder i shippingfirma om Menneskekundskab og Personkemi, samt Effektiv Kommunikation

Menneskekundskab og Personkemi:

“Dette kursus er ganske enkelt genialt!

Det burde være et must for enhver mellemleder at gennemføre dette, idet det giver en alternativ, super enkel måde at anskue og forstå sine medarbejdere og/eller medmennesker på.

Udbyttet gennem praktiske cases har for mig været enormt – man kan ikke undlade at smile når man forlader kurset idet forventningen til at benytte dette værktøj er meget høj: Og resultatet i praksis… ABSOLUT overvældende! Jeg kan slet ikke undgå at betragte mig selv og mine omgivelser med helt nye øjne, efter jeg har gennemgået dette kursus – og dermed er blevet i stand til at fokusere på mine kollegaer/medmennesker fremfor altid at bruge mig selv som udgangspunkt for at nå et mål.”

Kommunikation I + II

“Disse kurser giver den enkelte person mulighed for at tilrettelægge undervisningen i forhold til ens egne definerede mål:
Hvadenten man selv ønsker at blive mere markant og optræde med mere gennemslagskraft i jobmæssige og/eller personlige sammenhænge, eller om man modsat ønsker at træne sig selv i at være mere »tilbageholdende« og dermed give sine medarbejderes indsats mere plads – vel at mærke UDEN at miste hverken gennemslagskraft eller overblik – så er disse kurser suveræne til at klare opgaven!

Silhouets underviser forstår på en usædvanlig motiverende måde at vejlede og træne éns egne stærke/svage sider således at du garanteret går ud som »vinder«. Personligt havde jeg brug for at være lidt »flinkere« og lade mine kollegaer komme mere til orde – og resultatet er SUPER: Der er ingen tvivl om at mit »popularitetsbarometer« er steget væsentligt og jeg føler det personligt meget tilfredsstillende at anerkende andre kollegaers indsats fremfor blot at »gøre tingene selv«.

Vi når i dag målene i fornøjeligt samarbejde og jeg er dejligt fri for at skulle »slå til højre og venstre« for at gennemtrumfe tingene. Der findes virkelig en meget bedre måde.

Jeg kan kun anbefale at man gennemfører disse kurser snarest!”

Generelt om Silhouet’s kurser:

“Disse kurser er uhyggeligt koncentrationskrævende; man skal gøre sig helt klart at vil man for alvor have et fuldt udbytte af undervisningen, så må man være udhvilet og klar til at »kaste alle fortøjninger« og derefter lade sig indleve i undervisningen. Gør man det, vil man opleve et univers af alternative muligheder for især at flytte sine egne grænser til helt nye højder og i meget høj grad arbejde sig hen imod de mål, man sætter sig!

Min deltagelse på kurserne har ikke blot rykket på mine grænser rent arbejdsmæssigt; personligt har jeg haft en kæmpe gevinst ud af at gennemføre dem.

Jeg vil påstå, at det er som at lære at cykle: Når du først har fundet balancen, så glemmer du det aldrig igen! Disse kurser bliver modsat mange teoretisk baserede kurser siddende på rygmarven til glæde for dig selv og dine omgivelser!”

− www.stemashipping.dk

Thy Mesterbyg, Direktør om personanalysen og kommunikationskurset
“Har kun godt at sige om personanalysen. Var noget overrasket over, hvor præcist den ramte.

Kommunikationskurset var rigtig godt. Det åbnede op for nogle ting. Hvis jeg f.eks. skal ud til en kunde, kunne jeg godt tidligere føle, at han »rangerede« højere end mig og måske så lidt ned på mig, men det gør jeg ikke længere. Jeg føler mig ligebyrdig og har nemmere ved at tackle dem. Så jeg er ovenpå og føler mig på lige fod.

I det hele taget kan jeg bedre komme igennem med det, jeg har på hjerte. Det glider nemmere med medarbejderne, samtidig med, at jeg er blevet bedre til at skære igennem.”

− www.thymesterbyg.dk

MyPlanet International A/S, Financial director om kurser, lederklub og personanalyser
“Jeg har deltaget på Kommunikationskursus 1 og 2, hvilket har været meget inspirerende og lærerigt for mig. Det teoretiske udgangspunkt er meget spændende og er samtidig et godt værktøj at vende tilbage til når der opstår situationer i dagligdagen som kan være vanskelige at tackle. Det skaber en god forståelse for hvordan vi som mennesker reagerer i forskellige situationer afhængig af personens konkrete situation.

Udover det teoretiske er det en meget lærerig måde kurserne gennemføres på med træning og atter træning af de situationer hvor man har sit/sine »ømme punkter«. Det er en utrolig effektiv måde og selv om man i starten skulle være skeptisk overfor værdien af denne form for undervisning, så viser resultaterne ganske enkelt – det virker.

Jeg har helt bestemt fået en række værktøjer og nogle færdigheder som er anvendelige i hverdagen i virksomheden. Samtidig er jeg startet i en af lederklubberne, hvilket også er meget lærerigt og giver samtidig mulighed for at diskutere dagligdags problemer med ligestillede i andre virksomheder.

Vi har også i forbindelse med et par nyansættelser benyttet os af Personprofilanalysen. Dette har været et rigtig godt redskab til at supplere det indtryk vi har haft af ansøgerne. Tilbagemeldingen og opfølgningen på analysen er meget informativ.”

− www.myplanet.dk

Vestermarkens Entreprenør A/S, Marketingschef om Kommunikation I
Efter at have deltaget i Effektiv Kommunikation 1 har jeg oplevet følgende: Jeg har fået en anderledes og dejlig indre ro. Jeg føler mig mindre stresset. Jeg er blevet tilstedeværende i nuet – koncentrerer mig om nuet. Jeg formår bedre at samtale med den enkelte medarbejder under 4 øjne. Mit humør og min humoristiske sans er intakt. Selv konen synes, hun har fået en mere afslappet mand.”

− www.vestermarken.dk/

FFV Energi & Miljø A/S, Adm. direktør om kommunikationskursus
“Jeg bruger Silhouet, fordi det er noget, der RYKKER! Jeg har prøvet rigtig mange kurser og management-tiltag i min erhvervskarriere, og jeg har ikke tidligere oplevet noget så effektivt. Det, Silhouet leverer, gør virkelig en stor forskel, som man kan mærke i hverdagen! Jeg kan varmt anbefale Silhouet.”

− http://www.ffv.dk

Buanco System A/S, om kommunikationskurset
“Efter en person-analyse og kursus i kommunikation I og II føler jeg, at jeg har opnået at flytte mig selv en del. Jeg er blevet bedre til at vurdere mig selv og mine omgivelser, det gælder både firmamæssigt og privat.

Deltagelse i kurserne medfører ikke, at jeg føler jeg mig »udlært«, men jeg er blevet meget opmærksom på, hvad jeg skal arbejde med, og har fået nogle rigtig gode metoder og værktøjer til dette arbejde.

Kurserne er intensive og meget målrettede, kursuslederen er en »ildsjæl«, og de mange praktiske øvelser bevirker, at man lærer at anvende værktøjerne – de bliver simpelthen terpet ind.

Jeg kan absolut anbefale deltagelse i disse kurser.”

− www.buanco.dk

Entreprenør Jan D. Larsen, Adm. direktør om kurser
“Jeg har haft et stort udbytte af at være på Kommunikationskurset. Jeg er blevet meget bedre til at kommunikere i almindelighed, og jeg har lært at sige fra – hvad jeg havde svært ved tidligere. Nu tør jeg stå ved det, jeg siger, og jeg får sagt, hvad jeg mener – både overfor medarbejdere og kunder.

Jeg har også haft stor glæde af at få lavet personanalysen. Mine svage sider er siden da blevet styrket betydeligt.

Vi har oplevet en mærkbar forbedring i vores indbyrdes forhold i virksomheden. Alt i alt er vi ovenud tilfredse.”

KSM Kragelund ApS, Adm. direktør om kurser og lederklub
“Det er nogle meget effektive kurser, som har styrket mig en del. Specielt kommunikationskurset. Det har givet mig en del værktøjer i hverdagen, hvor jeg skal kommunikere med medarbejdere og kunder. Det har virkelig givet mig meget. Jeg kan godt lide, at der sker noget, når man er på kursus – og der er »run« på disse kurser.

Jeg er med i en Lederklub, hvor jeg dels får nogle nyttige værktøjer med hjem om det at drive min virksomhed, og dels lærer andre virksomheder og brancher at kende. Det er lærerigt at finde ud af, at de ting, vi bokser med til hverdag, er ens for mange – uanset branche. Vi har haft et stort udbytte af at høre på hinanden og af de ting, kursuslederen præsenterer os for.

Jeg føler, at det har været særdeles anvendeligt, og at jeg har fået et stort udbytte.”

− www.ksm-hema.dk

Højbergs El, Adm. direktør om kommunikationskurset, lederklub og personanalysen
“Har haft meget ud af kommunikationskurset. Jeg kan sige, at der er kvalitet i kurserne. Jan Hansen (kursusleder) er utroligt effektiv. Virkelig kvalitet. Man får noget for pengene.

Jeg er blevet bedre til at finde og løse personaleproblemer. Har fået værktøjer til at kommunikere bedre.

På Lederklub har jeg fået forskellige værktøjer, som vi også kan bruge. Det har virkelig givet mig noget at tænke over.

Personlighedsanalysen er ret imponerende – den ramte plet, og den viser et målbart resultat. Der var tydeligt forskel før og efter kurset.

Anbefalelsesværdigt.”

− www.hojbergs-el.dk

Ellco Etikett Trykk AS, Oslo, salgsansvarlig om Effektiv Kommunikation, Trin I

” Jeg har lært mye i forhold til meg selv og hvordan jeg skal kommuniserer. Ikke mint se folk i øynene når vi snakker sammen. Prater også mye bedre med kona.

Selv sikkerheten hos meg føles mye bedre en før jeg tok kurset. Er ikke usikker for å ta en konfrontasjon f.eks. gruer meg heller ikke til å ta en ubehagelig samtale.

 

http://www.ellco.no