Kundeudtalelser

Se hvad vores kunder siger om vores ydelser! Klik på ikonet ud for udtalelsen og se den fulde udtalelse.

Stillingsannoncer:

EL:CON CNC-Service, Afd. Leder om stillingsannonce

“Det er den annonce, der har givet mest feedback – og det skyldes afgjort stillingsannoncens udformning og de medier, vi valgte (Jobindex.dk og Jobzonen.dk). Og det var generelt mere kvalificerede ansøgere, end vi har haft tidligere. Det var absolut en positiv oplevelse. I håndterede det hele ganske nemt med en minimal indsats fra os. Løsningen ramte egentlig så godt og var absolut optimal – især for en virksomhed af vores størrelse, hvor vi ikke har HR-folk ansat til at tage sig af den slags. Vi vil bruge jer igen, når vi har behovet.”

− www.elcon-as.dk

Nagel-Group Danmark, HR Manager om stillingsannonce og CV-søgning

De stillingsannoncer, som Silhouet har lavet for os, har givet en ny og friskere profilering af vores virksomhed. Det gør, at vi trænger bedre gennem mængden af annoncer – og får de kvalificerede ansøgere, vi skal have. Indholdet i annoncerne harmonerer med det vi er – det har vi ikke været tilstrækkelig obs på tidligere. Mange ansøgere og medarbejdere er kommet med positive meldinger om stillingsannoncerne – de er virkelig blevet bemærket. Som en ansøger sagde: »Det var godtnok en spændende annonce, I havde!« Samtidig får de jobbet til at fremstå mere attraktivt – som vi egentlig også synes det er. Alt i alt er vi sikre på, at vi har fået fat i ansøgere, som vi ikke tidligere ville have fanget, og vi har fået profileret vores virksomhed som den attraktive arbejdsplads, vi selv synes den er.” − www.nagel-group.com

SKAKO, Head of installation and project department om stillingsannonce, CV-søgning og tester

“Mit samarbejde med Silhouet begyndte, da jeg efter 2 måneders annoncering havde modtaget ganske få ansøgninger på en stillingsannonce. Med det kedelige udgangspunkt i mente, gik Silhouet ind og udformede en ny og mere tidssvarende stillingsannonce samt målrettede annonceringen til de medier, hvor de erfaringsmæssigt havde fundet netop den type medarbejdere, som vi ønskede at rekruttere. Dette bevirkede, at vi indenfor den første uges annoncering, med det nye setup, fik 5 gange så mange ansøgere, som vi havde fået under de forgående 2 måneders annoncering. – En forskel, der er til at få øje på.

 

Efterfølgende har jeg i flere tilfælde brugt Silhouets Testcenter i forbindelse med et rekrutteringsforløb. Testcentret giver i reglen en mere direkte, ensartet og valid samtale med kandidaten, hvor virksomheden får en bedre forståelse for kandidatens styrker og svagheder i gennem kandidatens egen selvforståelse. Testcentret er således et stort aktiv i bestræbelsen på, at finde det rigtige match for både virksomhed og ansøger.

Silhouet har hele vejen fungeret som en seriøs og professionel samarbejdspartner, der har udvist stor interesse og indlevelsesevne i vores virksomhed.”

− www.skako.com

Odense Renovationsselskab A/S, Adm. direktør om intern testning

“I forbindelse med at vi har ønsket at videreudvikle samarbejdet i chefgruppen, har Silhouets konsulent Nethe Dalby gennemført profilanalyser på samtlige chefer. Efter at Silhouet havde gennemgået resultaterne med den enkelte chef, blev de overordnede resultater præsenteret for den samlede chefgruppe. Denne præsentation gav anledning til en livlig debat.

 

Analyserne har efterfølgende været et godt redskab til brug i samarbejdet, samt givet et indblik i, hvordan vi reagerer i visse situationer.

Analyserne har også givet os chefer en bedre selvopfattelse, så vi har mulighed for at bruge resultaterne, når vi står i situationer, hvor det er vigtigt at få præsenteret problemet eller løsningen på den rigtige måde.”

− www.snapind.dk

Hærderiet A/S, Adm. direktør om stillingsannonce og afsøgning af jobportaler

Vi valgte at bruge Silhouet til at finde kvalificerede ansøgere over nettet til os. Vores aftale kom i stand i løbet af få timer. Jeg havde tidligere deltaget i et rekrutteringsseminar, som gav et rigtig godt indtryk af Silhouet og hvad de kunne hjælpe med. Så da jeg henvendte mig til Silhouet med et ansættelsesproblem, blev min job-annonce først omskrevet, og dermed fik jeg lidt flere kvalificerede ansøgninger. Derefter foretog Silhouet en afsøgning af CV’er på nettet og kontaktede samtidig eventuelle ansøgere. På den måde fik jeg kun henvendelser fra ansøgere, der på forhånd var informeret om, hvad jobbet indebar. Den service jeg valgte, var perfekt i den situation, som jeg var i på daværende tidspunkt. Det handlede om få, men gode ansøgere på kort tid. Jeg fik ansat en mand på under 14 dage – tidligere havde det taget noget længere tid.” − www.haerderiet.dk

Bygteq IT A/S, Afdelingsleder om stillingsannonce

“Silhouet lavede 4-5 stillingsannoncer til os, og resultatet var meget positivt! Vi fik flere og mere kvalificerede ansøgere, end vi er vant til – på nogen af annoncerne var responsen så markant som 40-50 ansøgere! Stillingsannoncerne har med sin formulering og struktur betydet en meget større respons og en bedre kvalitet. Profilteksten var lige i øjet – og den trængte vi til at få udskiftet. Med andre ord blev form og indhold forbedret markant og gav den positive respons, vi ønskede.” − www.bygteq.dk

Tester på medarbejdere:

Murerfirmaet Henrik Carlsen, Ejer om interne Person-Analyser

“Vi har for 5 år siden fået udarbejdet interne tester på de to ejere i Murerfirmaet Henrik Carlsen, samt en nyansat nøglemedarbejder. Vi fik hver især en god snak med Silhouets konsulent, og en præcis og klar både skriftlig og mundtlig tilbagemelding på vores testresultat. Idet vi fik et fuldstændigt overblik over vores stærke og svage sider, har vi på intet tidspunkt været i tvivl om fordelingen af de mange opgaver i firmaet, efterhånden som de er dukket op. Dermed udnytter vi alles kompetencer optimalt, og virksomhedens udfordringer og opgaver bliver løst så effektivt som muligt. Det er både en optimal start på en ansættelse, da vi undgår at skulle famle os frem til de bedste muligheder for samarbejde, – og også meget givtigt at teste eksisterende medarbejdere, da man således får en meget større forståelse for hinanden, og en klar rettesnor for at få hverdagen til at glide så nemt som muligt.” − www.henrikcarlsen.dk

Yding A/S, direktør og indehaver om testning af medarbejdere

“Jeg og mine medarbejdere er meget tilfredse med den interne testning, vi har fået udført og vurderet med hjælp fra konsulent Nethe Dalby. En af vores dygtige medarbejdere var kommet lidt på kant med andre i firmaet og det var opstået nogle uønskede situationer. Jeg troede faktisk ikke, der fandtes noget, der kunne få det til at rykke i den ønskede retning, men det var der sandelig! Medarbejderen er nu ude af de uønskede situationer og viser interesse for nogle af de kurser, vi andre har taget.

De interne tester gav nogle resultater, der virkelig kunne bruges af medarbejderen. Også andre medarbejdere blev testet og fik gode, anvendelige resultater. Det har været en stor hjælp i vores samarbejde. Jeg er faktisk målløs.”

www.yding-as.dk

 

testafmedarbejdere

 

 

 

 

 

 

 

Arkitektladen A/S, Mellemleder om intern brug af Person-Analysen

I vores firma blev chefen og jeg, der er mellemleder, testet med Person-Analysen. Under og efter gennemgangen af vores tester fik vi begge en dybere respekt for hinandens arbejde. Vi kunne se, at netop det, at vi er ret forskellige, gjorde at vi komplementerer hinanden rigtig godt. Vi fik en meget bedre gensidig forståelse, og jeg kunne se, det var helt OK at bruge mine evner til at holde styr på tingene og få lavet diverse rapporter, følge op på ting og holde systematikken inde, mens min chef kunne koncentrere sig om at være kreativ, skaffe nye kunder og udbygge forretningen. Vi så begge, at vi ind i mellem kunne blive irriterede på hinanden, netop fordi vi havde opmærksomhed på forskellige dele af firmaets opgaver – og vi så også begge at det, vi hver især gjorde, var vigtigt for firmaet som helhed. Vi fik en mere klar rollefordeling. Personligt fik jeg også en god ro over mig selv. Forløbet blev gjort meget nemmere, fordi Nethe Dalby er så god til at finde de positive ting frem og fokusere på dem.” − www.arkitektladen.dk

Randersegnens Boligforening, Adm. direktør om personanalysen og intern testning

“Vi har brugt personanalyserne både i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, men også for at få testet alle medarbejdere i huset. Det har været en positiv oplevelse, som har dækket et åbenlyst behov hos os. Vi har opnået større indbyrdes forståelse og åbenhed, og vi har fået talt om ting, der var svære at tale om. Fået luftet noget, der trængte til at blive luftet. Det har løst op for nogle ting, og det har givet færre misforståelser – og dermed givet et bedre psykisk arbejdsmiljø og mere velfungerende medarbejdere.

 

Vi fik afdækket vores styrker og svagheder, og det har givet os en platform, som vi kan bruge som udgangspunkt for at udvikle os videre.

Alt i alt har det været en positiv og givtig oplevelse og vi er absolut tilfredse.”

− www.randersegnen.dk

Tester på medarbejdere:

Murerfirmaet Henrik Carlsen, Ejer om interne Person-Analyser

“Vi har for 5 år siden fået udarbejdet interne tester på de to ejere i Murerfirmaet Henrik Carlsen, samt en nyansat nøglemedarbejder. Vi fik hver især en god snak med Silhouets konsulent, og en præcis og klar både skriftlig og mundtlig tilbagemelding på vores testresultat. Idet vi fik et fuldstændigt overblik over vores stærke og svage sider, har vi på intet tidspunkt været i tvivl om fordelingen af de mange opgaver i firmaet, efterhånden som de er dukket op. Dermed udnytter vi alles kompetencer optimalt, og virksomhedens udfordringer og opgaver bliver løst så effektivt som muligt. Det er både en optimal start på en ansættelse, da vi undgår at skulle famle os frem til de bedste muligheder for samarbejde, – og også meget givtigt at teste eksisterende medarbejdere, da man således får en meget større forståelse for hinanden, og en klar rettesnor for at få hverdagen til at glide så nemt som muligt.” − www.henrikcarlsen.dk

Yding A/S, direktør og indehaver om testning af medarbejdere

“Jeg og mine medarbejdere er meget tilfredse med den interne testning, vi har fået udført og vurderet med hjælp fra konsulent Nethe Dalby. En af vores dygtige medarbejdere var kommet lidt på kant med andre i firmaet og det var opstået nogle uønskede situationer. Jeg troede faktisk ikke, der fandtes noget, der kunne få det til at rykke i den ønskede retning, men det var der sandelig! Medarbejderen er nu ude af de uønskede situationer og viser interesse for nogle af de kurser, vi andre har taget.

De interne tester gav nogle resultater, der virkelig kunne bruges af medarbejderen. Også andre medarbejdere blev testet og fik gode, anvendelige resultater. Det har været en stor hjælp i vores samarbejde. Jeg er faktisk målløs.”

www.yding-as.dk

 

testafmedarbejdere

 

 

 

 

 

 

 

Arkitektladen A/S, Mellemleder om intern brug af Person-Analysen

I vores firma blev chefen og jeg, der er mellemleder, testet med Person-Analysen. Under og efter gennemgangen af vores tester fik vi begge en dybere respekt for hinandens arbejde. Vi kunne se, at netop det, at vi er ret forskellige, gjorde at vi komplementerer hinanden rigtig godt. Vi fik en meget bedre gensidig forståelse, og jeg kunne se, det var helt OK at bruge mine evner til at holde styr på tingene og få lavet diverse rapporter, følge op på ting og holde systematikken inde, mens min chef kunne koncentrere sig om at være kreativ, skaffe nye kunder og udbygge forretningen. Vi så begge, at vi ind i mellem kunne blive irriterede på hinanden, netop fordi vi havde opmærksomhed på forskellige dele af firmaets opgaver – og vi så også begge at det, vi hver især gjorde, var vigtigt for firmaet som helhed. Vi fik en mere klar rollefordeling. Personligt fik jeg også en god ro over mig selv. Forløbet blev gjort meget nemmere, fordi Nethe Dalby er så god til at finde de positive ting frem og fokusere på dem.” − www.arkitektladen.dk

Randersegnens Boligforening, Adm. direktør om personanalysen og intern testning

“Vi har brugt personanalyserne både i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, men også for at få testet alle medarbejdere i huset. Det har været en positiv oplevelse, som har dækket et åbenlyst behov hos os. Vi har opnået større indbyrdes forståelse og åbenhed, og vi har fået talt om ting, der var svære at tale om. Fået luftet noget, der trængte til at blive luftet. Det har løst op for nogle ting, og det har givet færre misforståelser – og dermed givet et bedre psykisk arbejdsmiljø og mere velfungerende medarbejdere.

 

Vi fik afdækket vores styrker og svagheder, og det har givet os en platform, som vi kan bruge som udgangspunkt for at udvikle os videre.

Alt i alt har det været en positiv og givtig oplevelse og vi er absolut tilfredse.”

− www.randersegnen.dk

Tester til ansættelser:

Carpenter A/S, Fabrikschef om personanalysen

“Da vi i sin tid valgte denne personanalyse, var Silhouets fleksibilitet i første omgang udslagsgivende. Men vi måtte sande, at kvaliteten af testen er meget høj – den rammer meget præcist. Og det gjorde udslaget for, at vi holdt os til denne test. Jeg var skeptisk, fordi testen er så billig, men det ændrer ikke på, at kvaliteten er i top.

 

Og den efterfølgende dialog om testen med Silhouet gør, at jeg føler mig virkelig godt klædt på til samtalen med ansøgeren. De ting, som jeg selv i de første samtaler med ansøgerne havde haft en fornemmelse af kunne være væsentlige, blev bekræftet i testen. Alt i alt et virkelig godt værktøj i forbindelse med ansættelser.

Så helt kort: Kvaliteten af personanalysen og Silhouets fleksibilitet og hurtighed gør, at jeg absolut kan anbefale andre at bruge denne personanalyse.”

− www.carpenter.com

Thy Mesterbyg, Direktør om personanalysen og kommunikationskurset

“Har kun godt at sige om personanalysen. Var noget overrasket over, hvor præcist den ramte.

 

Kommunikationskurset var rigtig godt. Det åbnede op for nogle ting. Hvis jeg f.eks. skal ud til en kunde, kunne jeg godt tidligere føle, at han »rangerede« højere end mig og måske så lidt ned på mig, men det gør jeg ikke længere. Jeg føler mig ligebyrdig og har nemmere ved at tackle dem. Så jeg er ovenpå og føler mig på lige fod.

I det hele taget kan jeg bedre komme igennem med det, jeg har på hjerte. Det glider nemmere med medarbejderne, samtidig med, at jeg er blevet bedre til at skære igennem.”

− www.thymesterbyg.dk

Højbergs El, Adm. direktør om kommunikationskurset, lederklub og personanalysen

“Har haft meget ud af kommunikationskurset. Jeg kan sige, at der er kvalitet i kurserne. Jan Hansen (kursusleder) er utroligt effektiv. Virkelig kvalitet. Man får noget for pengene.

 

Jeg er blevet bedre til at finde og løse personaleproblemer. Har fået værktøjer til at kommunikere bedre.

På Lederklub har jeg fået forskellige værktøjer, som vi også kan bruge. Det har virkelig givet mig noget at tænke over.

Personlighedsanalysen er ret imponerende – den ramte plet, og den viser et målbart resultat. Der var tydeligt forskel før og efter kurset.

Anbefalelsesværdigt.”

− www.hojbergs-el.dk

Munters AB, Adm. direktør om personanalysen

“Jeg har brugt Silhouets profilanalyser – selv om jeg var skeptisk. Men jeg måtte erkende, at jeres vurdering var rigtig – alt for rigtig! Jeg måtte revidere min opfattelse af en kandidat – jeg troede ikke på jer, men måtte sande, at det forholdt sig præcist, som I beskrev.

Jeg har oplevet et enkelt grelt eksempel, hvor jeg på trods af jeres råd ansatte en person. Det kostede mig en masse penge – og også her måtte jeg konstatere, at jeres vurdering stemte uhyggelig godt.

Så jeg må sige, at jeg er virkelig godt tilfreds med de ansættelsesanalyser, jeg har fået lavet hos jer.”

− www.munters.dk

XL-BYG Elling Tømmerhandel, Adm. direktør om personanalysen

“Vi har gjort brug af Silhouets personanalyse og logikanalyse i forbindelse med ansættelse af nyt personale på alle niveauer inden for de seneste 3-4 år.

 

Analyserne er for kandidaterne overskuelige og let tilgængelige med en kort og forståelig introduktion.

Vi får en meget hurtig og seriøs skriftlig tilbagemelding fra Silhouet med grafer og en uddybende verbal beskrivelse af den enkelte kandidat tillige med en anbefaling af den pågældende kandidat til netop den stillingsprofil, som vi har skitseret. Efter en gennemgang af analyserne med en af Silhouets konsulenter, står vi godt rustet til et valg mellem flere kandidater.

Analyserne står selvfølgelig ikke alene, men bruges som et supplement til ansøgningen og den personlige samtale.

Med i prisen er, at alle kandidater har mulighed for at få en uddybende snak om alle eller udvalgte punkter i analyserne med en af Silhouets konsulenter. Dette opfattes af kandidaterne som meget seriøst og alle kandidater, der har fået muligheden, har gjort brug af denne.

Når vi i bagklogskabens klare lys vurderer analyserne set i forhold til de personer, vi så har fået ansat, må vi konstatere, at analyserne kommer meget tæt på virkeligheden.

Jeg er jo nordjyde, så jeg er aldrig overstrømmende. Jeg er godt og gevaldigt nordjydsk tilfreds og kan klart anbefale Silhouets analyser.”

− www.frederikshavn.xl-byg.dk

N1 A/S, Teknisk chef om Person- og Logik-Analysen

“Silhouets Person- og Logik-Analyse er et rigtig godt supplement i vores ansættelsesproces, da vi bliver mere sikre på det valg, vi skal tage, da resultaterne giver et godt kendskab til ansøgerens stærke og svage sider. Samtidig anvender vi testen som kontrol af vort eget indtryk af ansøgeren. Hvis der er uoverensstemmelser herimellem, får vi afvigelserne afklaret i samtale nummer to.

Silhouets analyser er målrettede præcis til den funktion, kandidaten skal udfylde hos os. At der er 10 personlighedstræk, der pejles på, er rigtig brugbart og tilpas detaljeret samtidig med, at overskueligheden bevares.

Vi får kort sagt en viden gennem analyserne, der ikke er mulig at få blot i en jobsamtale.

Den er let at bruge og en god oplevelse både for os og kandidaten, som også får den gennemgået af Silhouet, hvis han/hun ønsker det.

Vi får en dialog med ansøgeren både om de stærke og svage sider og kan tilpasse vores støtte i selve ansættelsen, så den bliver en succes – fordi vi fanger tingene i tide og får det til at fungere.

Vi har ikke en stor omsætningshastighed på vores personale, så sikkerhed i ansættelsen og en følelse af, at vihar gjort, hvad vi kunne, er vigtig både for os og kandidaten.”

S-Pro A/S og Cable Systems A/S, Adm. direktør om personanalysen

“Undertegnede har senest anvendt Silhouet til test af 8 interne personer i forbindelse af sammenlægning af to organisationer og dermed forskellige kulturer. Der blev foretaget Profil-analyse såvel som Logik-analyse. Formålet med disse test var, først og fremmest at få afdækket testpersonernes kvalifikationer, til det job de skulle udfylde i den nye organisation, og der næst at få afdækket personernes styrker og svagheder i det fremtidige samarbejde.

 

Da jeg i flere år har anvendt Silhouet, var jeg ikke i tvivl om deres professionalisme til håndtering af hele processen. Hvilket også efterfølgende kom til udtryk, da samtlige testpersoner var positive over resultatet og tilbagemeldingen af deres test, nogen måske også overrasket over, hvad en sådan test kan afdække.

Tilbagemeldingerne til hver enkelt af testpersonerne blev givet af Nethe Dalby, hvorefter jeg blev hidkaldt til en overordnet opsummering.

Resultaterne af testene og tilbagemeldingerne gav mig et særdeles godt grundlag for sammensætningen af den nye organisation, samt hvor der kunne opstå »gnidninger« i samarbejdet. Både kulturelle såvel som deres indbyrdes styrker og svagheder.”

− www.s-pro.dk

Axacon A/S, IT chef om Person-Analysen

Det, der er rigtig godt ved jeres Person-Analyse, er, at den lige kommer det ekstra lag ned og viser nogle facetter, som man ikke altid fanger under interviewet. Det er helt sikkert, at jeres test vil blive brugt ved fremtidige ansættelser.” − www.axacon.dk

Tandlæge Lisbet Schrøder, Tandlæge om Person-Analyser

“Jeg har brugt Person-Analyser, så vel som de data, jeg har lært på Rekrutteringsseminaret, som en fast del af min ansættelsesprocedure, siden jeg først stiftede bekendtskab med dem. Begge dele har i mine øjne været uvurderlige redskaber. Person-Analysen afdækker både ansøgerens stærke og svage sider, hvilket jeg både har brugt til at vælge, hvem jeg ville ansætte, men også derefter til at forudse, hvordan den pågældende medarbejder vil reagere under pres. I interview-situationen har jeg brugt mange guldkorn fra seminaret til at stille de rette spørgsmål og få langt mere at vide, end jeg ellers ville have gjort.” − www.avmintand.dk

Charles Gulve Engros, Salgschef om personanalysen

“Fleksibiliteten er det bedste. Fleksibiliteten og den hurtige respons. Det er ofte hastesager, når der skal ansættes, og vi kan i høj grad selv styre testningen. Det er godt.

Personanalysen giver et pålideligt og retvisende billede af ansøgeren – om det så matcher vores ønsker, er en anden sag. Så er det op til os at vurdere, om ansøgeren vil være i stand til at ændre sig indenfor et acceptabelt tidsrum. Men så ved vi, hvad vi går ind til.

Vi er i det store og hele rigtig godt tilfredse.”

− www.charlesengros.dk

Boligselskabet Holstebro, Forretningsfører om personanalysen

Jeg har oplevet Silhouet som meget professionel i.f.m. med personanalyse, og vil helt sikkert bruge dem igen.” − www.bsh.dk

Socialt Boligbyggeri i Fredericia, Bestyrelsesformand om personanalysen

“Den leverede service har været god og meget professionel.

 

Når behovet opstår vil vi bruge jer igen.”

− www.socialt-boligbyggeri.dk

Berotech A/S, Adm. direktør om Person-Analyse

“Jeg har igennem tiden benyttet Silhouets Person-analyse til flere ansættelser. Specielt til ansættelse af mine teknikere har den vist sig nyttig. Testen har især henledt min opmærksomhed på ansøgeres svage sider, og hvor jeg har valgt at ansætte på trods af et mangelfuldt testresultat, har jeg nogle gange måttet sande, at det skulle jeg ikke have gjort. I dag er jeg mere vågen i ansættelsesinterviewet og bruger testen til virkeligt at spørge til de svage sider for at få situationen på bordet og undgå fejltagelser.” − www.berotech.dk

Murerfirmaet Rishøj & Andreasen A/S, Adm. direktør om Person-Analysen

“Vi har brugt Silhouets Person-analyse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, og fik i den forbindelse testet den kommende og den afgående ledelse. Vores idé med dette var at forebygge og afhjælpe evt. problemer i forbindelse med overdragelsen og få det menneskelige aspekt med – vi ville gerne gøre overdragelsen så gnidningsfri som muligt. Analysen har været en god hjælp og vores overdragelse er kørt i stilling og går fremad.

 

Person-analysen bekræftede mig i de ting jeg gjorde rigtigt, men henledte også min opmærksom på et personligt træk, der kunne bringe mig i problemer som leder. Dette punkt ligger nu i baghovedet i det daglige, og det hjælper mig til ikke at »falde i vandet« og til at være mere konsekvent i min ledelsesform.”

− www.rishoej-andreasen.dk

BaySystems NothernEurope A/S, Adm. direktør om personanalysen

Vi har været godt tilfredse. Ansættelsestesterne udgør ca. 25% af vores vurdering af ansøgeren. I særdeleshed har testerne været en stor hjælp til at få afdækket forhold, som ikke umiddelbart er synlige, når man interviewer ansøgeren – besynderligheder, som ville have været uhensigtsmæssige ikke at kende til, før man ansætter en person.”

Partner Voxtream A/S, Adm. direktør om personanalysen

Det er et rigtig godt værktøj, nemt at bruge, overskueligt – og så får vi altid hurtig respons.” − www.voxtream.com

Lejerbo, Forretningsfører om personanalysen

“Vi har brugt Silhouets person-analyser i forbindelse med nyansættelser, og de har fungeret rigtig fint. Vi har kun gode erfaringer med dem. Person-analysen er et godt redskab, som sikrer, at man ikke går helt galt i byen – og man opnår en betydeligt større sikkerhed mht hvem man skal ansætte. Man kan ud af testerne også se de ting, som måske ikke fremgår så tydeligt i interviewet.

 

Jeg kan kun anbefale testerne.”

− www.lejerbo.dk

MyPlanet International A/S, Financial director om kurser, lederklub og personanalyser

“Jeg har deltaget på Kommunikationskursus 1 og 2, hvilket har været meget inspirerende og lærerigt for mig. Det teoretiske udgangspunkt er meget spændende og er samtidig et godt værktøj at vende tilbage til når der opstår situationer i dagligdagen som kan være vanskelige at tackle. Det skaber en god forståelse for hvordan vi som mennesker reagerer i forskellige situationer afhængig af personens konkrete situation.

 

Udover det teoretiske er det en meget lærerig måde kurserne gennemføres på med træning og atter træning af de situationer hvor man har sit/sine »ømme punkter«. Det er en utrolig effektiv måde og selv om man i starten skulle være skeptisk overfor værdien af denne form for undervisning, så viser resultaterne ganske enkelt – det virker.

Jeg har helt bestemt fået en række værktøjer og nogle færdigheder som er anvendelige i hverdagen i virksomheden. Samtidig er jeg startet i en af lederklubberne, hvilket også er meget lærerigt og giver samtidig mulighed for at diskutere dagligdags problemer med ligestillede i andre virksomheder.

Vi har også i forbindelse med et par nyansættelser benyttet os af Personprofilanalysen. Dette har været et rigtig godt redskab til at supplere det indtryk vi har haft af ansøgerne. Tilbagemeldingen og opfølgningen på analysen er meget informativ.”

− www.myplanet.dk

Struer Forsyning, Adm. direktør om personanalysen

Jeg var meget godt tilfreds med analysen. Den svarede til personen – der var overensstemmelse. Jeg gjorde direkte brug af det under ansættelsen. Alt i alt en positiv oplevelse.” − www.struerforsyning.dk

Seminarer:

Landinspektørfirmaet Bjørn Christiansen, Direktør om MUS-seminar

“Jeg syntes, Silhouets MUS-seminar var rigtig godt. Det var givtigt, både med nye indfaldsvinkler og værktøjer fra seminar-lederen Nethe Dalby, og snakken med de andre deltagere med deres forskellige erfaringer og oplevelser. Vi var inde over mange ting, jeg ikke selv havde tænkt på, og jeg fik klarlagt, hvad der hører hjemme, og hvad der ikke hører hjemme i en MUS-samtale. Der var gode eksempler på spørgeteknik, så jeg tror, jeg bedre kan komme ind til de ting, der skal på bordet – efter at have kørt MUS-samtaler i 8 år, kan der være en tendens til at sige det samme. Alt i alt en meget interessant dag med et godt udbytte, som jeg kan anbefale til andre.” − www.landbjorn.dk

Højbjerg Maskinfabrik A/S, Produktionschef om medarbejdersamtaler

“Alle deltagere udtrykte, det var et godt og præcist kursus. Inspirerende og levende overlevering af værktøjer, som man virkelig kan anvende, også indeholdende gode indfaldsvinkler til den “svære samtale”. Det er et plus, at vi efterfølgende fik tilsendt dokumenter fra seminaret som PDF-filer, som vi blot kan udskrive, hver gang vi har MUS – tidsbesparende, at vi ikke skal til at udarbejde vores egne dokumenter. Vi kan give seminaret vore bedste anbefalinger.” − www.hmf.dk

Højbjerg Maskinfabrik A/S, Fabrikschef om rekrutteringsseminaret

Relevant, konkret, præcist!” − www.hmf.dk

Aarhus Lufthavn, Driftsleder om rekrutteringsseminar

Det har været en rigtig stor hjælp at være på dette seminar. Det var en succes. Meget positivt og yderst relevant. Jeg har brugt det efterfølgende, og det har givet meget stort udbytte. Seminaret er meget effektivt – der er fokus på lige nøjagtig det væsentlige og ingen udenomssnak. Der bliver lagt meget vægt på de centrale problemer i forbindelse med ansættelser, og jeg har brugt det i nøjagtig den form, det blev præsenteret på seminaret. Det passer åbenbart, uanset hvilken virksomhed, man kommer fra. Jeg kan virkelig anbefale dette seminar.” − www.aar.dk

FFV Energi & Miljø A/S, Adm. direktør om Spilteori

“Rigtig interessant at få mere indblik i hvad, der driver mennesker, og hvordan man kan motivere mennesker.” − www.ffv.dk

Hedensted VVS Service A/S, om MUS-seminar

“Jeg må sige, at jeg er vældig begejstret. Seminarlederen var virkelig kompetent og forstod at formidle værktøjerne, så man kan gå hjem og bruge dem. Det har givet mig en langt større ballast, og jeg føler mig rustet til at få nogle bedre samtaler med folk. Jeg har bl.a. lært nogle spørgeteknikker, som gør, at jeg kan få de vigtige ting frem i lyset, i stedet for bare et overfladisk ja/nej-svar. Seminaret kan varmt anbefales.” − www.hedensted-vvs.dk

Gibotech A/S, direktør om EasyWork-seminar

“Det har været en super informativ dag. Min deltagelse på EasyWork-seminaret har givet mig nogle fine værktøjer at arbejde videre med i dagligdagen.

Det vil hjælpe mig til at forøge min egen og medarbejdernes egen kontrol og gøre os alle mere resultatorienterede. Det er blevet tydeligt for mig, hvor og hvordan vi skal optimere de enkelte processer, så vi kommer til at arbejde “smarter”.

 

Jeg kan helt klart anbefale seminaret. Selvom man ikke føler, at der er tid til det, er tiden givet godt og effektivt ud.”

 

www.gibotech.dk

 

 

 

XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S, Direktør om effektivitetsseminar

Vi har haft 3 personer af sted på personlig effektivitets-seminar hos Silhouet A/S. De kom alle hjem med en positiv indstilling til at ville forandre deres måde at klare den daglige stress og jag. De var blevet udstyret med en mængde værktøjer, som kunne gøre dem i stand til at klare de små ting hurtigt og effektivt og så samtidigt have overblik over de større arbejdsopgaver. Det er klart, at det er en proces, men de små succeshistorier i hverdagen giver dem blod på tanden til at arbejde videre med effektiviseringen. Til alles fælles bedste.” − www.frederikshavn.xl-byg.dk

Vibocold A/S, Økonomichef om medarbejdersamtaler

“Seminaret var særdeles udbytterigt, og deltagerne gik derfra med enslydende materiale, således at medarbejderne – uanset hvilken afdeling de arbejder under – fremover vil komme igennem den samme procedure. Ledergruppen i virksomheden udarbejdede efterfølgende, på anbefaling af Nethe Dalby fra Silhouet: 5 klare mål for virksomheden, som til MUS samtalerne kunne kommunikeres ud til medarbejderne. Deltagerne på seminaret fik stor forståelse for vigtigheden af, at den enkelte medarbejder er fuldstændig klar over sin rolle på arbejdspladsen. Deltagerne følte sig “rigtig godt påklædt” til den forestående MUS samtaler.” − www.vibocold.dk

Multiglas, Underdirektør om seminar om motivering og teamspirit

“På dette seminar har jeg fået nogle svar, som gør det lettere for mig at forstå andre, og dermed håndtere og løse en situation på konstruktiv vis. Det er viden, som er praktisk anvendelig. Flere af vores medarbejdere har taget det til sig med det resultat, at de føler sig bedre rustede til at takle forskellige kundetyper – også i de situationer, hvor de står over for en person, der ikke er tilfreds. Seminaret har gjort det mere klart for mig, hvorfor vi gør, som vi gør, og dermed kan vi nemmere ændre adfærd på områder i firmaet, hvor vi ønsker forbedringer.” − www.multiglas.dk

KEN Storkøkken A/S, Personalekonsulent om rekrutteringsseminar

Det var med en vis skepsis jeg havde meldt mig Silhouets rekrutteringsseminar. 4 timer er trods alt meget kort tid. Men min skepsis blev gjort til skamme. Udbyttet var stort. Og først og fremmest er jeg glad for de mange, konkrete værktøjer vi fik med hjem. Jeg brugte dem allerede 2 dage efter seminaret – med succes :-)” − www.kenstorkoekken.dk

Revision 2+, Adm. direktør om medarbejderudviklingssamtaler

Samtalerne bekræftede og konkretiserede de fornemmelser, vi allerede havde. Men den skriftlige opsummering gjorde, at vi fik det præsenteret på en måde, som var helt utvetydig – det har åbnet både vores øjne og ører. Det var effektivt at få tingene sort på hvidt. Både mine medarbejdere og jeg har oplevet processen som både meget konstruktiv og positiv, og vi kan allerede nu mærke en betydelig bedring i holdånden i virksomheden. Silhouets konsulent har en interview-erfaring, som gør, at vi kommer dybere ned i tingene, end vi nok ellers ville have gjort. Det har resulteret i, at vi er kommet videre i processen på en virkelig god måde. Vi havde behov for at få styrket ånden i virksomheden – og det hjalp helt fantastisk!” − www.revision2.dk

EL:CON CNC-Service, Afd. Leder om rekrutteringsseminar

“Jeg synes, det var godt. Det gav en god indsigt i forskellige procedurer og åbnede øjnene for, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi ansætter. Der var også ting, som jeg ikke havde tænkt på. Og erfaringen fra de øvrige deltagere var meget inspirerende. Så det gav mig en del gode »værktøjer«, og jeg følte mig mere sikker i min sag, da jeg skulle udvælge, hvem jeg ville ansætte.”

− www.elcon-as.dk

Martin-Bencher Scandinavia, HR om rekrutteringsseminar

“Vi var meget glade for, at seminaret var så praktisk anvendeligt og letforståeligt, og ikke mindst, at vi fik så fine værktøjer med hjem.
Det er jo tit sådan, når man er på et dagseminar, at der er snak, snak, snak og man kommer hjem godt inspireret, men fordi man ikke har fået nogen praktiske værktøjer, så bruger man det ikke altid.


Vi har virkelig fået noget med hjem, som vi kan bruge direkte i arbejdet.
Vi var glade for at få udleveret guiden og eksempler på spørgsmål, som vi også har brugt.
Vi har også brugt nogle af de mange tips i udformningen af vores annoncer, så de blev mere fængende.”

Cargo Center Billund A/S, Terminalleder om rekrutteringsseminar i virksomheden

“Vi valgte at få Silhouet til at holde deres Rekrutteringsseminar hos os for 10 mellemledere. Udbyttet var stort. Vi fik decideret råmateriale og inspiration, som vi kunne arbejde videre med. Vi lærte bl.a., hvordan vi strikker ansættelsessamtalen sammen fra ende til anden – herunder, hvordan vi »åbner« kandidaterne mere – og har brugt det med held siden. Flere af os har fået betydeligt bedre struktur på hele rekrutteringsprocessen og har samtidig turdet gå tættere på under ansættelsessamtalerne.

 

Vi har også ændret både ordlyd og udseende på vores stillingsannnoncer, og det har givet udpræget større respons end tidligere – og vi rammer målgruppen mere præcist. Referencetjekket var ligeledes et godt værktøj, som vi har taget i brug.

Vi var alle enige om, at det var en rigtig god dag med indhold i. I forhold til så meget andet, vi har prøvet, var dette seminar en rigtig god investering for os med helt konkrete værktøjer, som vi kunne tage med os og bruge med det samme.”

− www.ccb.dk

Hera Process og Instrumentservice A/S, Direktør om MUS seminar

“Vi var to personer fra Hera, som deltog på Silhouets MUS-seminar leveret af Nethe Dalby. Vi tilmeldte os, fordi vi har kørt MUS i mange år, og havde behov for at komme ud af den sædvanlige rille og få noget indspark, så vi kunne få noget fornyelse i vores samtaler, og derved gøre samtalerne mere givtige. Vi syntes begge, seminaret var rigtig godt, og vi fik det udbytte, vi kom for: Meget inspirerende, med mange gode indfaldsvinkler til de ting, man skal rundt om i en MUS – og helt konkrete værktøjer, som kan forbedre vores samtaler væsentligt. Jeg kan kun anbefale seminaret.” − www.hera.dk

Dansk Plade Team A/S, Servicechef om rekrutteringsseminar

“Det er et ganske udmærket seminar. Det er rart at få genopfrisket, hvad man egentlig godt vidste i forvejen. Alle burde komme på dette seminar hver 3. eller 4. år, så man har det hele på plads. Der var også en fin dialog med de øvrige kursister – og det er altid værdifuldt. Det var vældig godt.” − www.dptas.dk

Bygteq IT A/S, Afdelingsleder om rekrutteringsseminar

“Det er altid godt at få kigget på de eventuelle dårlige vaner, man har i forbindelse med ansættelsessamtaler. Seminaret gav ikke blot overblik over hele ansættelsesprocessen, men også nogle gode ideer og inspiration til ansættelsessamtalen. Så vi er blevet mere strukturerede i vores ansættelser, end vi har haft for vane, og vi har fået værktøjer til en bedre forberedelse.

 

De forholdsvis små hold udnyttes optimalt af underviseren til at skabe en god dialog mellem deltagerne – alle lukker mere op for posen – og der sker en værdifuld erfaringsudveksling.”

− www.bygteq.dk

Baltic Control Ltd., Direktør om rekrutteringsseminar

Silhouets rekrutteringsseminar har specielt lært mig at »holde fast i den røde tråd«, når jeg laver ansættelsesinterviews. Jeg er blevet bedre til at lade ansøgeren tale mere og blive ved med at spørge til områder, jeg ønsker afklaret, frem for at lade mig køre ud på et sidespor.” − www.balticcontrol.com

Per Aarsleff A/S, Logistikchef om Effektivitetsseminaret

Easywork-Seminaret har givet mig nogle rigtig gode værktøjer, som hjælper mig i hverdagen med at undgå stress, give et bedre overblik over udfordringerne og de daglige opgaver. Derudover giver det også stor forståelse af vigtigheden i den daglige kommunikation, og selvom man egentlig kender en del af værktøjerne, så kan jeg kun sige at seminaret gør, at jeg nu også husker at bruge disse værktøjer. Jeg har fået afsluttet utrolig mange handlinger og blevet mere opmærksom på, hvor jeg har forstyrrende elementer i det daglige. Torben Pedersen Værksteds- og logistikchef / Workshop and Logistics Manager Per Aarsleff A/S Birkemosevej 7 DK-8361  Hasselager www.aarsleff.dk

Hedensted VVS Service A/S om rekrutteringsseminar

”Det var et fantastisk seminar! Helt klart noget vi kan bruge fremover! Vi fik værktøjer på rekrutteringsseminaret, vi virkelig kan bruge, og som gør det meget nemmere at gå til. Det var særlig godt at få klarhed over, hvad man må spørge om, og hvad man ikke må spørge om i samtaler med kandidater. Det betyder også meget, at vi har fået overblik over HELE forløbet fra ansøgning til ansættelse. Det var meget detaljeret og professionelt.” – direktør, Hedensted VVS A/S

Se mere om Hedensted VVS A/S her http://www.vvsmester.dk/hedensted-vvs/

 

EasyWork:

Multiglas, Underdirektør om EasyWork

“Efter EasyWork, der blev leveret af Grethe Bering, er vi blevet bedre til at organisere arbejdsgangene i firmaet, hvilket giver mere ro og overblik. I det hele taget har vi fået værktøjer til at få både de daglige rutiner og de forskellige arbejdsopgaver bedre fra hånden.” − www.multiglas.dk

Løjt Smedeværksted A/S, direktør om EasyWork

”Vores samarbejde med Silhouet har gjort en kæmpeforskel. FØR: Kaos over hele linjen. Vi arbejdede konstant over og i næsten alle weekender … og alligevel var vi hele tiden bagud. EFTER: Vi er meget ovenpå på den rigtige måde. Vi er velforberedte på opgaverne, der er langt bedre styring, vi har tilfredse medarbejdere, og så har vi en god og behagelig arbejdsdag – fri i weekenderne og dækningsbidraget har det en hel del bedre!”

− www.lojtsmede.dk

Tømrerfirmaet Søren Vægter, Hørning, indehaver om EasyWork

“Jeg prøvede på et tidspunkt at holde op med at ryge, men det mislykkedes gang på gang. Så læste jeg en bog, som fortalte mig alle de ting, jeg allerede vidste, hvorefter jeg holdt op med at ryge.

Sådan er det også med EasyWork: Det genopfriskede en masse ting, som jeg vidste i forvejen, og det virkede ved, at Grethe (konsulenten) blev ved med at få mig til at anvende disse ting til at tackle den ene ting efter den anden, indtil jeg selv fik styr på tingene igen.

De ansatte har også været meget glade for EasyWork. De har fået meget ud af det og det har bestemt fået dem til at tænke over processer, planlægning og effektivitet på en ny måde. Det er selvfølgelig med disse ting som alt andet, at det kræver løbende opfølgning og opmærksomhed. Generelt er både jeg og mine ansatte tilfredse med kurset – og vil gerne anbefale kurset til andre, som måtte være motiverede for forandring, da det er nødvendigt for at forandring kan ske.”

 

vaegter.dk

CCM Electronic Engineering ApS, Direktør om EasyWork

“Vi har været yderst tilfredse med EasyWork-kurset. Under kurset blev det hurtigt identificeret, hvor i virksomheden der kunne rettes op på procedurer og ryddes op, så dagligdagen kan gøres lettere og mindre stresset for virksomhedens medarbejdere.” − www.ccm-ee.dk

Crista Holding, Adm. direktør om EasyWork

Grethe Bering leverede et af de mest adfærdsændrende kursus-/coaching-forløb, som jeg har oplevet gennem min erhvervskarriere. Års tiltagende ophobning af fikserede adfærdsmønstre i arbejdet bag skrivebordet blev på få timer ændret til at jeg arbejdede rationelt med opgaverne. Resultat: Langt mere tid til de opgaver, som tidligere aldrig blev nået. Det blev en gevinst for livet at lave EasyWork.”

Trekantens Tømrer- &Bygnings- snedker om EasyWork og Lederstabilitet

Da jeg i foråret 2014 blev kontaktet af Silhouet, var jeg noget skeptisk, da man jo tit bliver ringet op at firmaet, som alle siger, at de kan en masse.  Jeg var imidlertid på det tidspunkt lidt i knæ med en rigtig træls byggesag, som drænede mig fuldstændig for energi. Det at jeg kunne få lov at lave en personanalyse af mig selv og få en gennemgang “gratis” ( det ord elsker jyder jo ) var meget tiltalende.

Efter gennemgangen, hvor man følte sig læst som en åben bog, blev vi enige om at starte med lidt optimering på mit kontor ” EasyWork”, som gjorde, at jeg fik styr på mine daglige opgaver og forbedrede min likviditet betydeligt ( +350.000 på 3 måneder ).

Efterfølgende fortsatte jeg på Leder Stabilitet kursus – som man sagtens kunne kalde “kend psykopaten”. Begge dele har gjort, at jeg stille og roligt har fundet viljen, lysten og styrken til at fortsætte min forretning.

Roen og overblikket er genfundet og på rigtig mange punkter blevet markant styrket.

Silhouets medarbejdere hjælper, hvor det er nødvendigt og det er ikke bare ord og bøger, men facts og øvelser, som styrker. De ting, som jeg blev stillet i udsigt, måden de forventede min krop og mit sind ville reagere, kan jeg kun sige, har holdt stik.

Jeg kan med meget varme anbefalinger kun opfordre andre til at prøve og vil næsten med sikkerhed sige, at man kommer ud på den anden side som et styrket menneske.

snedkermester A.L.

www.trekantenstømrer.dk

MT Stålindustri, Direktør om EasyWork

“Det var hver en krone værd!

Vi bruger det hver dag, fordi det består af praktiske løsninger, som fungerer. Jeg er blevet meget bedre til at finde/søge løsninger, og mit motto er blevet “Gør det nu!”

Jeg er blevet meget bedre til at gå direkte ombord i noget ubehageligt, f.eks. hvis nogen er utilfreds eller uenig. Jeg opsøger nu eventuelle konflikter, fordi jeg ved, hvor vigtigt det er at få dem løst.”

− www.mtstaalindustri.dk

Per Aarsleff A/S, værksteds-og logistikchef om EasyWork

“Easywork-Seminaret har givet mig nogle rigtig gode værktøjer, som hjælper mig i hverdagen med at undgå stress, give et bedre overblik over udfordringerne og de daglige opgaver.

Derudover giver det også stor forståelse af vigtigheden i den daglige kommunikation, og selvom man egentlig kender en del af værktøjerne, så kan jeg kun sige at seminaret gør, at jeg nu også husker at bruge disse værktøjer.

Jeg har fået afsluttet utrolig mange handlinger og blevet mere opmærksom på, hvor jeg har forstyrrende elementer i det daglige.”

 

http://aarsleff.dk

EasyWork

Entreprenør og direktør om EasyWork, Ivan Bastrup Jacobsen ApS

 

Efter EasyWork leveret af konsulent Grethe Bering:

“Tak for samarbejdet på dit kursusprogram for mig. Du har til fulde levet op til det, du lovede mig på forhånd.

I mit daglige virke har det virkelig hjulpet på de mange små opgaver, som bare løser det hele, da du har givet mig værktøjet til at håndtere dem, det være som oprydning i dokumenter, til nye bakker til sortering, og som opsætning af mapper og rutiner i computeren.

Mentalt har samtalerne været meget positive og har hjulpet mig til at klare de pressede situationer bedre samt givet mig værktøjer til at bedre overskue opgaverne.

Ved at få styr på papirerne på kontoret har det givet mig et væsentligt bedre overblik, når der skal arbejdes hurtigt og så få timer som muligt på kontoret.

Jeg ved, jeg ikke er i mål endnu, men jeg er godt på vej, og jeg er også overrasket over, hvor meget vi har nået på de to dage.

Tusind tak 🙂 “

 

http://www.ivanbj.dk

 

 

Bogh Skilte, Medejer om EasyWork

Lige efter Grethe Bering havde været her, var vi helt høje! Vi har fået nogle rigtig gode værktøjer til at gøre os selv mere effektive, og selv om det kræver en vis selvdisciplin synes vi, at vi er blevet bedre til at komme i bund med tingene og få dem ekspederet med det samme. Vi har stort set ikke flere “sylte-sager” – nu får vi tingene sparket af sted med det samme. Når vi møder på arbejde, er det til et rent bord – og det er en dejlig følelse. I det hele taget er vi blevet bedre til at få flere sager igennem på kortere tid, så vi er utrolig glade for at have lavet kurset.” − www.boghskilte.com

Vestlandshus, Norge, daglig leder og medeier om EasyWork: "Det er lettere å rekke det jeg må rekke!"

 

 

“Resultatene fra evaluering av kurs:

 

1) Jeg føler hverdagen har blitt bedre.

 

2) Jeg har fått gjennomført alle målsetninger jeg har satt meg.

 

3) Jeg er blitt flinkere å prioritere oppgaver og mener selv jeg er flinkere å hjelpe andre å prioritere sine oppgaver.

 

4) Jeg har en mer effektiv hverdag.

 

5) Rutine for å delegere oppgave til andre er endret, og det har gitt positiv effekt i form av at alle får gjort sine oppgaver mer effektivt og rekke de frister som er avtalt.

 

6) Jeg er blitt en bedre og flinkere leder mener jeg selv.

 

Det er lettere å rekke det jeg må rekke!”

http://www.vestlandshus.no

 

 

 

 

 

 

Kommunikation I & II:

HR-leder fra Jelling Maskinforretning om Effektiv Kommunikation I og II

“For mig har det virkeligt været effektiv kommunikation! Først og fremmeste har jeg opnået en dejlig sindsro i hele mit liv. Jeg har altid været god til at tackle ting, men der har været situationer, hvor der var “sommerfugle i maven” eller anspændelse. Nu er der “bare” en dejlig ro i næsten alle situationer. Jeg er også blevet bedre til at “læse folk” og tro på det, jeg ser, og jeg kan bedre sætte mig i deres situation. Det skyldes det værktøj, vi fik, der hedder Toneskalaen. På kurset træner man virkeligt i de værktøjer, vi lærer, og selvom det kan være grænseoverskridende i øjeblikket, giver træningen en langt bedre forståelse af værktøjerne, og hvad man kan bruge dem til. Meget bedre, end hvis man kun hørte om dem i et foredrag! Det er blevet lettere at klare også de mere svære samtaler, og jeg er blevet rigtig god til at huske at få en kommunikation ordentlig afsluttet. Hjemme har jeg også haft glæde af dette kursus, hvor mine diskussioner med mine teenagebørn er blevet mere konstruktive.”

Se mere om Jelling Maskinforretning A/S her http://www.jellingmaskinforretning.dk

HP Vinduet, Adm. direktør om kommunikationskurset

“Ved at lave personlighedsanalysen er jeg blevet meget mere opmærksom på mine stærke og svage sider – og på hvor der skal sættes ind for at styrke mine svage sider. På de efterfølgende kurser har jeg opnået at blive bedre til at vurdere både mig selv og mine kolleger – og samtidig bedre til at kommunikere på en mere positiv og opbyggelig måde, så jeg trænger bedre igennem med mine budskaber. Jeg er langt bedre til at henvende mig direkte til andre – også selv om det er ubehagelige ting, der skal siges. Og jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad jeg siger og hvordan jeg siger det.

 

Den måde, kurserne bliver afholdt på, hvor størstedelen af kurset er praktiske øvelser (og kun en lille del teori), gør, at man virkelig lærer det, man skal. Det bliver »banket ind«, så det sidder på rygraden. Det er virkelig effektivt.

Kurserne flytter i høj grad en på det personlige plan, i stedet for at give en masse teoretisk værktøjer som sjældent passer ind i dagligdagen.

Jeg kan absolut anbefale andre at gå på disse kurser.”

− www.hpg.dk

Stema Shipping A/S, Leder i shippingfirma om Effektiv Kommunikation

“Disse kurser giver den enkelte person mulighed for at tilrettelægge undervisningen i forhold til ens egne definerede mål: Hvadenten man selv ønsker at blive mere markant og optræde med mere gennemslagskraft i jobmæssige og/eller personlige sammenhænge, eller om man modsat ønsker at træne sig selv i at være mere »tilbageholdende« og dermed give sine medarbejderes indsats mere plads – vel at mærke UDEN at miste hverken gennemslagskraft eller overblik – så er disse kurser suveræne til at klare opgaven!

Silhouets underviser forstår på en usædvanlig motiverende måde at vejlede og træne éns egne stærke/svage sider således at du garanteret går ud som »vinder«. Personligt havde jeg brug for at være lidt »flinkere« og lade mine kollegaer komme mere til orde – og resultatet er SUPER: Der er ingen tvivl om at mit »popularitetsbarometer« er steget væsentligt og jeg føler det personligt meget tilfredsstillende at anerkende andre kollegaers indsats fremfor blot at »gøre tingene selv«.

Vi når i dag målene i fornøjeligt samarbejde og jeg er dejligt fri for at skulle »slå til højre og venstre« for at gennemtrumfe tingene. Der findes virkelig en meget bedre måde.

Jeg kan kun anbefale at man gennemfører disse kurser snarest!”

− www.stemashipping.dk

Skovby Møbler , produktionschef om effektiv kommunikation i personalesituation

“Efter at have modtaget kommunikationstræning på kurserne Effektiv Kommunikation trin I og II, blev jeg meget bedre til at få overbragt budskabet til modtageren på en sådan måde, at modtageren ikke mere tvivler på min mening/hensigt og at modtageren ikke tvivler på, at jeg mener det, jeg siger. Efter noget tid med træning i at overbringe budskabet med fuld styrke, syntes jeg alligevel godt, at jeg ville have noget sparring omkring en helt specifik personalemæssig opgave, jeg har arbejdet med igennem længere tid, uden at finde en løsning. Derfor tog jeg et EasyWork Seminar også kaldet Effektiviseringscoaching, hvor jeg i samarbejde med Grethe Bering, fik udarbejdet en handleplan for løsning af problemet. 3 trins raketten har virket og jeg har nu efter nogle småjusteringer i handleplanen fået vendt et større personalemæssigt problem til en fordel for alle. Nu kan vi kikke fremad igen og jeg er blevet klogere på mennesker.” − www.skovby.dk

FFV Energi & Miljø A/S, Adm. direktør om kommunikationskursus

“Jeg bruger Silhouet, fordi det er noget, der RYKKER! Jeg har prøvet rigtig mange kurser og management-tiltag i min erhvervskarriere, og jeg har ikke tidligere oplevet noget så effektivt. Det, Silhouet leverer, gør virkelig en stor forskel, som man kan mærke i hverdagen! Jeg kan varmt anbefale Silhouet.” − www.ffv.dk

Medejer i Vesti-Olsen og Hansen a/s om Effektiv Kommunikation

”Jeg ønskede at kunne kommunikere bedre og mere præcist med mennesker. Særligt personer, som jeg på forhånd havde et lidt anstrengt forhold til. Jeg er blevet meget mere bevidst over, hvordan jeg giver min kommunikation og hvilken humørtone, jeg formidler den på. Blandt de andre værktøjer, jeg fik på kurset, vil jeg nævne vigtigheden af at anerkende det, andre siger, så de ved, de er hørt og forstået. Det er noget, jeg dagligt anvender på byggepladserne. Jeg føler også, jeg meget bedre er i stand til at være tilstede, fuldt ud, og også i de mere svære samtaler er det blevet langt nemmere at blive forstået og selv forstå det, der bliver sagt.”

Se mere om Vesti-Olsen og Hansen A/S her: http://www.vesti-olsen.dk

Entreprenør Jan D. Larsen, Adm. direktør om kurser

“Jeg har haft et stort udbytte af at være på Kommunikationskurset. Jeg er blevet meget bedre til at kommunikere i almindelighed, og jeg har lært at sige fra – hvad jeg havde svært ved tidligere. Nu tør jeg stå ved det, jeg siger, og jeg får sagt, hvad jeg mener – både overfor medarbejdere og kunder.

 

Jeg har også haft stor glæde af at få lavet personanalysen. Mine svage sider er siden da blevet styrket betydeligt.

Vi har oplevet en mærkbar forbedring i vores indbyrdes forhold i virksomheden. Alt i alt er vi ovenud tilfredse.”

Vestermarkens Maskinstation A/S, Marketingschef om Kommunikation I

Efter at have deltaget i Effektiv Kommunikation 1 har jeg oplevet følgende: Jeg har fået en anderledes og dejlig indre ro. Jeg føler mig mindre stresset. Jeg er blevet tilstedeværende i nuet – koncentrerer mig om nuet. Jeg formår bedre at samtale med den enkelte medarbejder under 4 øjne. Mit humør og min humoristiske sans er intakt. Selv konen synes, hun har fået en mere afslappet mand.” − www.vestermarken.dk

Crista Holding, Adm. direktør om Effektiv Kommunikation

“Jeg havde næsten givet op med hensyn til ledelse af medarbejdere. Jeg oplevede gang på gang folk udførte noget helt andet, end det jeg gav besked om, de skulle lave.

Da jeg kom på kommunikationskurset, oplevede jeg for første gang et erhvervskursus, hvor den teoretiske del blev videreført med en række grundlæggende øvelser, som førte frem til, at jeg kunne anvende teorien i praksis.

Efter kurset var jeg derfor i stand til at vende tilbage til virksomheden og anvende mine nye færdigheder til gavn for mine medarbejdere, mig selv og selvfølgelig også for virksomheden. Det kursus blev livsændrende for mig. Jeg fandt ud af, at der kunne gøres noget ved det. Jeg kunne igen sætte nye og positive mål for mit fremtidige virke.

Kommunikation er alles værktøj til at leve livet.

Dette kursus er derfor et ’must’ for alle, der ønsker at gøre en forskel.”

RoboTool A/S, projektleder om Effektiv Kommunikation, Trin I

” Som udgangspunkt var det et rigtigt godt og intensivt kursus, hvor man ikke bare skulle sidde og “høre” efter, men også selv deltage praktisk i træningsøvelserne.

Jeg har fået rigtig meget ud af kurset og vil kunne drage nytte af det i mit daglige arbejde som projektleder.

Jeg har specielt fået meget ud af den del af kurset, hvor en person forsøger at vildlede én fra det emne, man snakker om. Det er man også jævnligt udsat for som projektleder, og man lærer at tage imod den slags uden at fortrække en mine, for derefter at kunne komme videre med det emne, det reelt drejede sig om. Det kan klart anvendes i det daglige.”

 

http://www.robotool.dk

Expert Danmark A/S, salgschef B2B om Kommunikation II

 

“Fantastisk, så kort kan det beskrives.”

 

www.expert.dk

 

Buanco Systems A/S, om kommunikationskurset

“Efter en person-analyse og kursus i kommunikation I og II føler jeg, at jeg har opnået at flytte mig selv en del. Jeg er blevet bedre til at vurdere mig selv og mine omgivelser, det gælder både firmamæssigt og privat.

 

Deltagelse i kurserne medfører ikke, at jeg føler jeg mig »udlært«, men jeg er blevet meget opmærksom på, hvad jeg skal arbejde med, og har fået nogle rigtig gode metoder og værktøjer til dette arbejde.

Kurserne er intensive og meget målrettede, kursuslederen er en »ildsjæl«, og de mange praktiske øvelser bevirker, at man lærer at anvende værktøjerne – de bliver simpelthen terpet ind.

Jeg kan absolut anbefale deltagelse i disse kurser.”

− www.buanco.dk

H. Friedmann og Søn A/S, Daglig leder om kommunikationskurset

“Kurserne har givet mig ting, som jeg direkte har kunnet bruge i min hverdag:

 

1) Jeg er blevet bedre til at lytte, og til at holde forstyrrende ting på afstand. 2) Jeg holder bedre fokus på mine arbejdsopgaver, holder mig til mine begrænsninger og kompetencer og skrider ikke ud over disse barrierer. 3) Jeg kan tage kritik positivt og taber ikke hovedet. 4) Jeg holder ved de ting, jeg har sagt/mine egne meninger og lader mig ikke påvirker af andre, når jeg skal have et budskab igennem til ansatte etc. 5) Jeg er blevet bedre til at svare klart og entydigt, således at andre kan se, at jeg lytter og forstår. 6) Jeg er blevet bedre til at holde fast i »den røde tråd«. Jeg mister f.eks. ikke fokus, selvom min koncentration forstyrres af et hurtigt indkastet spørgsmål.

Kort sagt vil jeg sige, at det har været utroligt positivt at deltage i disse kurser, og jeg har fået min tro på egne evner tilbage. Dem vil jeg udnytte til at blive en bedre og mere kompetent leder.”

− www.friedmann.dk

N1 A/S, Adm. direktør om kommunikationskurset

“Kommunikationskurset har for alvor sat skub i ændringen fra i nogle tilfælde at være genert og indadvendt til at være langt mere åben og udadvendt. Dette mærkes især ved at fokus på opgaven gradvist bliver større fra gang til gang, og indadvendte tanker trænges mere og mere i baggrunden og forhåbentlig på sigt helt væk.

 

Netop fokus på opgaven og ikke mig selv har også givet mig en indre ro, når jeg står overfor en større forsamling. Dette blev afprøvet umiddelbart efter kurset og forskellen fra tidligere var markant. Direkte kan jeg nævne, at jeg ikke denne gang havde fugtige håndflader.

Af andre elementer fra kurset skal jeg nævne opmærksomheden på kontrol og større gennemslagskraft. …jeg har utrolig stor fokus på at bevare fremskridtet løbende og ikke falde tilbage i den tidligere gamle gænge.”

− www.n1.dk

Schur Technology A/S, servicechef om Effektiv Kommunikation

“Kommunikationskurset Trin I var utroligt spændende. Efterfølgende oplevede jeg langt større lyst og større overskud i hverdage – det var faktisk sjovere at komme på arbejde efterfølgende.

På Trin 2 ankom jeg med det mål at kunne bevare roen i pressede situationer, at få bedre kontrol over følelser og tanker i forbindelse med kommunikation, hvor der kunne være negativt islæt og blive mindre genert i sociale sammenhænge og bedre til at præstere, når jeg er på.

Selvom øvelserne til tider kan virke “komiske” og “underlige”, så kan jeg konkludere: DE VIRKER!

Jeg gik fra Trin 2 med en voldsom forøget selvtillid – jeg var ikke i tvivl om, at verden bare kunne komme an, da jeg forlod kurset.

Og på trods af den korte tid der er gået, oplever jeg stadig denne forøgelse i selvtillid og tro på mit eget værd i min dagligdag. Jeg har eksempelvis oplevet et par tilfælde, hvor jeg skulle ringe til kunder, der var ophidsede og rede trådene ud – en opgave jeg tidligere har frygtet og gerne har skudt så længe så muligt, men i begge tilfælde tog jeg faktisk fat om ondet med det samme og formåede at bevare roen totalt (jeg har tidligere oplevet at komme op at skændes med kunder), og ydermere lykkedes det at løfte kundens humør og få en fornuftig dialog, hvor der pludselig var værdiskabelse for begge parter.

Generelt oplever jeg færre bekymringer i min dagligdag, der er flere ting som pludselig bare virker naturlige at gøre. Med det samme. Ubekymret. og lige fra hoften.

Alt i alt et positivt kursusforløb og en personlig udvikling der langt overgår mine oprindelige forventninger.”

Læs mere om Schur Technology A/S på www.schur.com/da

Lederstabilitet:

JAS MASKINFABRIK A/S, Produktionschef om Lederstabilitet

“Før jeg var på kurset Lederstabilitet hos Silhouet havde jeg indtil flere stress-symptomer: uro i kroppen, kunne ikke sidde stille og koncentrere mig, havde svært ved at holde mange bolde i luften og havde nok også en tendens til at skære folk af, når jeg talte med dem. Jeg følte, at jeg aldrig havde tid nok, og ind imellem havde jeg svært ved at falde i søvn.

 

Efter dette to-dages kursus ændrede det sig – og nu, flere måneder efter – har jeg ingen problemer overhovedet med at sove. Jeg har fået en indre ro – og føler det, som om jeg har flere timer på arbejdet, end jeg havde før. Jeg har mere overskud, kan bedre overskue tingene og er afgjort blevet bedre til at lytte – både kolleger og familie har oplevet, at jeg er blevet mere omgængelig. Jeg har fået betydeligt bedre styr på mit liv. Jeg kan klart anbefale dette kursus.”

− www.jas.dk

Kingo Karlsen A/S, Adm. direktør slap af med træthed

“Det har ikke været specielt let at være i byggebranchen siden 2008, der har skullet kæmpes for det. Det er sådan set lykkedes fint alligevel, men undervejs var jeg blevet meget træt, hvilket viste sig mest derhjemme. Silhouet har også været en stor hjælp for mig i den situation. Trætheden er forsvundet.” − www.kingo.biz

Thy Mesterbyg ApS, Tømrermester om løsning af stress-situation

“For nogle år siden måtte jeg en tur ned med stress, der jo rammer mange nu om dage. Lægen gav piller og kaldte det en depression, og jeg måtte være hjemme nogen tid. Det var ikke nemt for familien eller mig. Så tog jeg en snak med Jan Hansen fra Silhouet A/S og fik en god del coaching over telefonen. På det personlige plan gav det et rigtigt godt løft og nye kræfter – så der kom gang i arbejdet igen. Den coaching løste faktisk stress-situationen for mig.” − www.thymesterbyg.dk

Medejer i Vesti-Olsen og Hansen a/s om Lederstabilitet

”Det var et kursus, der virkeligt rykkede noget for mig. Jeg vil sige, der er et klart ”før kurset” og ”efter kurset”. Jeg har oplevet en markant ændring af mit eget syn på folk (ansatte og familie). Jeg er blevet mere opmærksom på min egen opførsel i tidspressede situationer, specielt over for ansatte i firmaet. Før kurset var der ikke meget, der skulle til, før jeg viste en opgivende attitude. Nu ser jeg meget mere på mig selv, hvordan jeg kan levere kommunikationen tydeligt og positivt og i forhold til hvilken type person, jeg står overfor. Jeg har også fået en mere klar opfattelse af, hvilke personer i mit liv, som har en negativ indflydelse på mig – og har endda konfronteret en af dem med det!

Kurset giver indblik i nogle forskellige persontyper og hvordan man tackler det, så man ikke bliver kørt ned af det.”

Se mere om Vesti-Olsen og Hansen A/S her http://www.vesti-olsen.dk

Royal Arctic Linieagentur A/S, Adm. direktør om Lederstabilitetskurset

Det var et godt og brugbart kursus, som satte en del på plads for mig. Det har givet mig mere selvtillid – og samtidig en indsigt og nogle værktøjer, som jeg finder højst anvendelige i dagligdagen – både på jobbet og i mit liv. Alle ledere har brug for både indsigten og værktøjerne. Jeg kan kun anbefale det til andre.” − www.ral.dk

Menneskekundskab:

Stema Shipping A/S, Leder i shippingfirma om Menneskekundskab og Personkemi

Menneskekundskab og Personkemi:

“Dette kursus er ganske enkelt genialt!

Det burde være et must for enhver mellemleder at gennemføre dette, idet det giver en alternativ, super enkel måde at anskue og forstå sine medarbejdere og/eller medmennesker på.

Udbyttet gennem praktiske cases har for mig været enormt – man kan ikke undlade at smile når man forlader kurset idet forventningen til at benytte dette værktøj er meget høj: Og resultatet i praksis… ABSOLUT overvældende! Jeg kan slet ikke undgå at betragte mig selv og mine omgivelser med helt nye øjne, efter jeg har gennemgået dette kursus – og dermed er blevet i stand til at fokusere på mine kollegaer/medmennesker fremfor altid at bruge mig selv som udgangspunkt for at nå et mål.”

Generelt om Silhouet’s kurser:

“Disse kurser er uhyggeligt koncentrationskrævende; man skal gøre sig helt klart at vil man for alvor have et fuldt udbytte af undervisningen, så må man være udhvilet og klar til at »kaste alle fortøjninger« og derefter lade sig indleve i undervisningen. Gør man det, vil man opleve et univers af alternative muligheder for især at flytte sine egne grænser til helt nye højder og i meget høj grad arbejde sig hen imod de mål, man sætter sig!

Min deltagelse på kurserne har ikke blot rykket på mine grænser rent arbejdsmæssigt; personligt har jeg haft en kæmpe gevinst ud af at gennemføre dem.

Jeg vil påstå, at det er som at lære at cykle: Når du først har fundet balancen, så glemmer du det aldrig igen! Disse kurser bliver modsat mange teoretisk baserede kurser siddende på rygmarven til glæde for dig selv og dine omgivelser!”

− www.stemashipping.dk

T.S. Hansen A/S, Adm. direktør om Menneskekundskab og Personkemi - og kommunikationskurset

“Efter at have lavet kommunikationskurserne og toneskalakurset er jeg blevet bedre til at tale rent ud – og til at skære igennem. Jeg har samtidig fået en større forståelse for, hvorfor folk reagerer så forskelligt. Nu kan jeg se, hvorfor de reagerer, som de gør.

Jeg kan kun anbefale andre at tage disse kurser.”

− www.ts-hansen.dk

Crista Holding, Adm. direktør om Menneskekundskab og Personkemi samt om Motivation og Talerteknik

Om Menneskekundskab og Personkemi:

“Forståelsen af, hvorledes vi lever livet gennem de følelser, vi mærker/ befinder os i, er eet enestående værktøj til at få det bedre med sig selv og forbedre samværet med andre. Indsigten i, hvorledes andres handlinger kan forudses, er nøglen til hvilken ledelsesform, der skal vælges overfor en given medarbejder. Det giver et personligt kvalitetsløft i omgangen med ens medarbejdere. Toneskalakurset kan anbefales til enhver, som ønsker at udvikle sin omgang med andre til et langt mere behageligt niveau.”

Om Motivation og Talerteknik-kurset:

“Dette kursus giver det grundlæggende i at få et budskab over til andre. Teori bliver trænet med anvendelse for øje.

Igen et kursus i eliteklassen.”

− 

Kenneth Winthers Værktøjsfabrik A/S, Produktionschef om Menneskekundskab og Personkemi

“Jeg forventede at blive bedre til at »fange« en medarbejder allerede ved starten af en samtale – altså pejle mig ind på personen, også hvis han var svær at komme ind på livet af. Det opnåede jeg.

 

I det daglige er jeg blevet bedre til at se, hvis en medarbejder ikke er helt ovenpå, og dermed gå ind og finde ud af, hvad der er galt. Jeg er blevet bedre til at få en samtale i gang på den rigtige måde, alt efter hvem jeg har med at gøre, og undgår situationer, hvor jeg starter helt skævt, og derfor må trække i land for at komme videre.

I ansættelsessituationer bruger jeg værktøjerne til at vurdere den person, jeg har haft i samtale, og de har hjulpet mig til at ansætte de rigtige.

Menneskekundskab og Personkemi har været en rigtig god overbygning til Kommunikation Trin 1 og 2.”

− www.winther.com

Lederklub:

KSM Kragelund ApS, Adm. direktør om kurser og lederklub

“Det er nogle meget effektive kurser, som har styrket mig en del. Specielt kommunikationskurset. Det har givet mig en del værktøjer i hverdagen, hvor jeg skal kommunikere med medarbejdere og kunder. Det har virkelig givet mig meget. Jeg kan godt lide, at der sker noget, når man er på kursus – og der er »run« på disse kurser.

 

Jeg er med i en Lederklub, hvor jeg dels får nogle nyttige værktøjer med hjem om det at drive min virksomhed, og dels lærer andre virksomheder og brancher at kende. Det er lærerigt at finde ud af, at de ting, vi bokser med til hverdag, er ens for mange – uanset branche. Vi har haft et stort udbytte af at høre på hinanden og af de ting, kursuslederen præsenterer os for.

Jeg føler, at det har været særdeles anvendeligt, og at jeg har fået et stort udbytte.”

− www.ksm-hema.dk

Kokken og Jomfruen, Adm. direktør om lederklub og kurser

“Jeg har i de sidste fem år deltaget i Silhouets Lederklub. Det har givet mig et stort udbytte – bl.a. råderum til at stoppe op og tænke over tingene. Dette break i dagen og værktøjerne har fået sat ekstra skub i at få gjort noget ved de problemer, der har været i min virksomhed.

 

Efter at have deltaget i kurserne har jeg oplevet at blive løftet til et helt nyt niveau af ledelse; jeg er blevet i stand til at håndtere mine medarbejdere på en langt mere positiv og konstruktiv måde.

Jeg kan kun anbefale Silhouet.”

− www.kokken-jomfruen.dk

Mål og Strategi:

Esbjerg Elektroservice ApS, Direktør om Mål og Strategi

“Jeg har brugt Steen Laursen fra Silhouet A/S til at få udarbejdet Mål og Strategi i mit firma. Min egen forståelse af firmaet er blevet forøget, og det har betydet, at vi er gået fra at være “håndværker” til at være en “virksomhed”. Forløbet har givet os mere fokus på vores kerneområder og har givet et overblik over, hvor indtjeningen ligger. Det er samtidigt et værktøj, som jeg har arbejdet med løbende, hvilket har sat gang i den meget positive udvikling, som vi nu er i. Jeg kan klart anbefale Silhouet som samarbejdspartner.” − www.elektroservice.dk

AKV Langholt, Adm. direktør om Mål & Strategi

Vi har benyttet Silhouet A/S som sparringspartner i udarbejdelsen af vores Mål og Strategier. Det har været en rigtig god proces, hvor Silhouets konsulent Steen Laursen har været en god hjælp til at få skærpet fokus på en række forhold. Vi var glade for den meget enkle og helt naturlige måde, de forskellige ting blev taget op på. Det var rart med en konsulent, der brugte kundens sprog og kunne være med til at involvere både ejerkreds, direktion og medarbejdere i processen. Der var et godt samspil under forløbet og vi har nu (nov. 2011) i to år arbejdet med disse Mål og Strategier. Vi bruger det løbende og det er en god hjælp til at fastholde opmærksomheden på disse mål. Vi har nu opnået en hel del af de mål, vi satte os, og er overbeviste om, at vi når de sidste inden for tidsrammen.” − www.akv-langholt.dk

Tilfredshedsanalyser:

NV Net A/S, Adm. direktør om medarbejdertilfredshedsanalyse

“Virksomhedens ledelse besluttede i begyndelsen af 2007, at der skulle gennemføres en anonym analyse af medarbejdernes tilfredshed inden for følgende 3 områder:

 

• Psykiske arbejdsmiljø • Senior/junior ordning for fastholdelse af medarbejdere i virksomheden • Fleksibiliteten mellem arbejdstiden og fritiden

Medarbejderne var noget tilbageholdende og skeptiske inden gennemførelsen af analysen, men gik åbent og ærligt til sagen i gennemførelsesfasen. Analyse skulle være anonym for netop at sikre ærligheden, der kunne bruges af virksomheden i den videre medarbejderudvikling.

Selvom undersøgelsen i udgangspunktet var afgrænset til 3 områder, kom medarbejderne med langt flere informationer, end der i udgangspunktet var lagt op til. Disse informationer blev godt opfanget og registreret af Silhouets interviewer og medtaget i afrapporteringen efterfølgende.

Resultatet af analysen viser både kendte og ukendte indsatsområder i forhold til undersøgelsens afgrænsning. For de kendte områder, hvor overvejelserne om metodevalg til håndtering af de nødvendige forandringer stadig pågik, gav Silhouet gode og brugbare anvisninger til løsninger. For de nye og ukendte indsatsområder lavede Silhouet en overskuelig kortlægning af problemstillingerne og ligeledes som ved de kendte områder, en god og brugbar anvisning på løsning af hvert enkelt problem.

Af særlige områder, hvor analysen viste mærkbare ændringer, var indenfor kommunikation og information samt uhensigtsmæssigheder i arbejdsprocedurerne. Disse indsatsområder fik meget høj prioritet og korrektioner blev igangsat umiddelbart efter afrapporteringen.

Hvorvidt medarbejdertilfredshedsanalysen har været en god investering rent økonomisk er svært at gøre op, men der er ingen tvivl om, at analysen har skabt en række fokusområder, der både på kort og lang sigt, vil forandre og forbedre medarbejdertilfredsheden, og derved fastholde medarbejderne i virksomheden.

Der er ingen tvivl fra ledelsens side om, at analysen mentalt og motivationsmæssigt har været en god investering.”

− www.nv.dk