Oversigt over kundeudtalelser

Menneskekundskab- og Lederstabilitetskursus udtalelser
Thy Mesterbyg ApS, Tømrermester om løsning af stress-situation
“For nogle år siden måtte jeg en tur ned med stress, der jo rammer mange nu om dage. Lægen gav piller og kaldte det en depression, og jeg måtte være hjemme nogen tid. Det var ikke nemt for familien eller mig. Så tog jeg en snak med Jan Hansen fra Silhouet A/S og fik en god del coaching over telefonen. På det personlige plan gav det et rigtigt godt løft og nye kræfter – så der kom gang i arbejdet igen. Den coaching løste faktisk stress-situationen for mig.”

− www.thymesterbyg.dk

T.S. Hansen ApS, Adm. direktør om Menneskekundskab og Personkemi - og kommunikationskurset

“Efter at have lavet kommunikationskurserne og toneskalakurset er jeg blevet bedre til at tale rent ud – og til at skære igennem. Jeg har samtidig fået en større forståelse for, hvorfor folk reagerer så forskelligt. Nu kan jeg se, hvorfor de reagerer, som de gør.

Jeg kan kun anbefale andre at tage disse kurser.”

Stema Shipping A/S, Leder i shippingfirma om Menneskekundskab og Personkemi, samt Effektiv Kommunikation

Menneskekundskab og Personkemi:

“Dette kursus er ganske enkelt genialt!

Det burde være et must for enhver mellemleder at gennemføre dette, idet det giver en alternativ, super enkel måde at anskue og forstå sine medarbejdere og/eller medmennesker på.

Udbyttet gennem praktiske cases har for mig været enormt – man kan ikke undlade at smile når man forlader kurset idet forventningen til at benytte dette værktøj er meget høj: Og resultatet i praksis… ABSOLUT overvældende! Jeg kan slet ikke undgå at betragte mig selv og mine omgivelser med helt nye øjne, efter jeg har gennemgået dette kursus – og dermed er blevet i stand til at fokusere på mine kollegaer/medmennesker fremfor altid at bruge mig selv som udgangspunkt for at nå et mål.”

Kommunikation I + II

“Disse kurser giver den enkelte person mulighed for at tilrettelægge undervisningen i forhold til ens egne definerede mål:
Hvadenten man selv ønsker at blive mere markant og optræde med mere gennemslagskraft i jobmæssige og/eller personlige sammenhænge, eller om man modsat ønsker at træne sig selv i at være mere »tilbageholdende« og dermed give sine medarbejderes indsats mere plads – vel at mærke UDEN at miste hverken gennemslagskraft eller overblik – så er disse kurser suveræne til at klare opgaven!

Silhouets underviser forstår på en usædvanlig motiverende måde at vejlede og træne éns egne stærke/svage sider således at du garanteret går ud som »vinder«. Personligt havde jeg brug for at være lidt »flinkere« og lade mine kollegaer komme mere til orde – og resultatet er SUPER: Der er ingen tvivl om at mit »popularitetsbarometer« er steget væsentligt og jeg føler det personligt meget tilfredsstillende at anerkende andre kollegaers indsats fremfor blot at »gøre tingene selv«.

Vi når i dag målene i fornøjeligt samarbejde og jeg er dejligt fri for at skulle »slå til højre og venstre« for at gennemtrumfe tingene. Der findes virkelig en meget bedre måde.

Jeg kan kun anbefale at man gennemfører disse kurser snarest!”

Generelt om Silhouet’s kurser:

“Disse kurser er uhyggeligt koncentrationskrævende; man skal gøre sig helt klart at vil man for alvor have et fuldt udbytte af undervisningen, så må man være udhvilet og klar til at »kaste alle fortøjninger« og derefter lade sig indleve i undervisningen. Gør man det, vil man opleve et univers af alternative muligheder for især at flytte sine egne grænser til helt nye højder og i meget høj grad arbejde sig hen imod de mål, man sætter sig!

Min deltagelse på kurserne har ikke blot rykket på mine grænser rent arbejdsmæssigt; personligt har jeg haft en kæmpe gevinst ud af at gennemføre dem.

Jeg vil påstå, at det er som at lære at cykle: Når du først har fundet balancen, så glemmer du det aldrig igen! Disse kurser bliver modsat mange teoretisk baserede kurser siddende på rygmarven til glæde for dig selv og dine omgivelser!”

− www.stemashipping.dk

Direktør i Hedensted VVS om Lederstabilitet

”JEG BLEV KLOGERE PÅ MENNESKER

Dettte kursus er ganske enkelt fantastisk!

Jeg havde gennem en længere periode været i kløerne på en antisocial kunde, og tog kontakt til Silhouet, der er kendt for gode kursusforløb om menneskekundskab, da jeg havde et ønske om at blive klogere på mennesker.

Jeg må sige, at Jan Hansen var virkelig kompetent, der åbnede sig en helt ny verden for mig mht. mennesker. Jeg fik redskaber til at håndtere antisociale personer, men det største af alt er, at man lærer at spotte dem allerede i telefonen eller det første møde, og har det godt med at trække sig fra dem, inden samarbejdet kommer i gang.

Det er et kursus som jeg mener alle der har med mennesker at gøre burde have.

Se mere om Hedensted VVS Service A/S her https://hedenstedvvs.dk

 

 

 

 

Kenneth Winthers Værktøjsfabrik A/S, Produktionschef om Menneskekundskab og Personkemi
“Jeg forventede at blive bedre til at »fange« en medarbejder allerede ved starten af en samtale – altså pejle mig ind på personen, også hvis han var svær at komme ind på livet af. Det opnåede jeg.

I det daglige er jeg blevet bedre til at se, hvis en medarbejder ikke er helt ovenpå, og dermed gå ind og finde ud af, hvad der er galt. Jeg er blevet bedre til at få en samtale i gang på den rigtige måde, alt efter hvem jeg har med at gøre, og undgår situationer, hvor jeg starter helt skævt, og derfor må trække i land for at komme videre.

I ansættelsessituationer bruger jeg værktøjerne til at vurdere den person, jeg har haft i samtale, og de har hjulpet mig til at ansætte de rigtige.

Menneskekundskab og Personkemi har været en rigtig god overbygning til Kommunikation Trin 1 og 2.”

− www.winther.com

Medejer i Vesti-Olsen og Hansen A/S om Lederstabilitet
”Det var et kursus, der virkeligt rykkede noget for mig. Jeg vil sige, der er et klart ”før kurset” og ”efter kurset”. Jeg har oplevet en markant ændring af mit eget syn på folk (ansatte og familie). Jeg er blevet mere opmærksom på min egen opførsel i tidspressede situationer, specielt over for ansatte i firmaet. Før kurset var der ikke meget, der skulle til, før jeg viste en opgivende attitude. Nu ser jeg meget mere på mig selv, hvordan jeg kan levere kommunikationen tydeligt og positivt og i forhold til hvilken type person, jeg står overfor. Jeg har også fået en mere klar opfattelse af, hvilke personer i mit liv, som har en negativ indflydelse på mig – og har endda konfronteret en af dem med det!

Kurset giver indblik i nogle forskellige persontyper og hvordan man tackler det, så man ikke bliver kørt ned af det.”

Se mere om Vesti-Olsen og Hansen A/S her http://www.vesti-olsen.dk

 

 

 

 

Crista Holding, Adm. direktør om Menneskekundskab og Personkemi, om Effektiv Kommunikation samt om Motivation og Talerteknik

Om Menneskekundskab og Personkemi:

“Forståelsen af, hvorledes vi lever livet gennem de følelser, vi mærker/ befinder os i, er eet enestående værktøj til at få det bedre med sig selv og forbedre samværet med andre. Indsigten i, hvorledes andres handlinger kan forudses, er nøglen til hvilken ledelsesform, der skal vælges overfor en given medarbejder. Det giver et personligt kvalitetsløft i omgangen med ens medarbejdere. Toneskalakurset kan anbefales til enhver, som ønsker at udvikle sin omgang med andre til et langt mere behageligt niveau.”

Om kommunikationskurset:

“Jeg havde næsten givet op med hensyn til ledelse af medarbejdere. Jeg oplevede gang på gang folk udførte noget helt andet, end det jeg gav besked om, de skulle lave.

Da jeg kom på kommunikationskurset, oplevede jeg for første gang et erhvervskursus, hvor den teoretiske del blev videreført med en række grundlæggende øvelser, som førte frem til, at jeg kunne anvende teorien i praksis.

Efter kurset var jeg derfor i stand til at vende tilbage til virksomheden og anvende mine nye færdigheder til gavn for mine medarbejdere, mig selv og selvfølgelig også for virksomheden. Det kursus blev livsændrende for mig. Jeg fandt ud af, at der kunne gøres noget ved det. Jeg kunne igen sætte nye og positive mål for mit fremtidige virke.

Kommunikation er alles værktøj til at leve livet.

Dette kursus er derfor et ’must’ for alle, der ønsker at gøre en forskel.”

Om Motivation og Talerteknik-kurset:

“Dette kursus giver det grundlæggende i at få et budskab over til andre. Teori bliver trænet med anvendelse for øje.

Igen et kursus i eliteklassen.”

Royal Arctic Linieagentur A/S, Adm. direktør om Lederstabilitetskurset
Det var et godt og brugbart kursus, som satte en del på plads for mig. Det har givet mig mere selvtillid – og samtidig en indsigt og nogle værktøjer, som jeg finder højst anvendelige i dagligdagen – både på jobbet og i mit liv. Alle ledere har brug for både indsigten og værktøjerne. Jeg kan kun anbefale det til andre.”

− www.ral.dk

JAS MASKINFABRIK A/S, Produktionschef om Lederstabilitet
“Før jeg var på kurset Lederstabilitet hos Silhouet havde jeg indtil flere stress-symptomer: uro i kroppen, kunne ikke sidde stille og koncentrere mig, havde svært ved at holde mange bolde i luften og havde nok også en tendens til at skære folk af, når jeg talte med dem. Jeg følte, at jeg aldrig havde tid nok, og ind imellem havde jeg svært ved at falde i søvn.

Efter dette to-dages kursus ændrede det sig – og nu, flere måneder efter – har jeg ingen problemer overhovedet med at sove. Jeg har fået en indre ro – og føler det, som om jeg har flere timer på arbejdet, end jeg havde før. Jeg har mere overskud, kan bedre overskue tingene og er afgjort blevet bedre til at lytte – både kolleger og familie har oplevet, at jeg er blevet mere omgængelig. Jeg har fået betydeligt bedre styr på mit liv. Jeg kan klart anbefale dette kursus.”

− www.jas.dk