MUS seminar

MUS er et rigtig godt ledelsesværktøj – og ikke blot en ressourcekrævende og plagsom opgave, der skal overstås – hvis man bruger det rigtigt. MUS-samtaler være medvirkende til et betydeligt løft i motivation og engagement i virksomheden.

Brug MUS som et styringsværktøj til at nå dine mål i virksomheden og:

  • Fasthold de gode medarbejdere
  • Skab entusiasme om arbejdsopgaverne og målene
  • Effektivisér og minimér sygedage!

Du får overblik over:

  • Formål med MUS
  • Forberedelse til MUS
  • Spørgsmål under MUS
  • Hvad du skal være opmærksom på efter MUS

Silhouet kan hjælpe dig med at gribe sagen an på den mest hensigtsmæssige måde. Vi hjælper dig med at lave interviewskemaer, afholde samtalerne, opsummere og derefter med at implementere de nødvendige ændringer.

Hera Proces og Instrumentservice: 'Meget inspirerende - og helt konkrete værktøjer...' Tryk for at læse mere

“Vi var to personer fra Hera, som deltog på Silhouets MUS-seminar leveret af Nethe Dalby. Vi tilmeldte os, fordi vi har kørt MUS i mange år, og havde behov for at komme ud af den sædvanlige rille og få noget indspark, så vi kunne få noget fornyelse i vores samtaler, og derved gøre samtalerne mere givtige.

Vi syntes begge, seminaret var rigtig godt, og vi fik det udbytte, vi kom for: Meget inspirerende, med mange gode indfaldsvinkler til de ting, man skal rundt om i en MUS – og helt konkrete værktøjer, som kan forbedre vores samtaler væsentligt. Jeg kan kun anbefale seminaret.”

Bjørn Christiansen Landinspektører: 'Nye indfaldsvinkler - gode eksempler på spørgeteknik...' Tryk for at læse mere
“Jeg synes Silhouets MUS-seminar var rigtig godt. Det var givtigt, både med nye indfaldsvinkler og værktøjer fra seminarlederen, og snakken med de andre deltagere med deres forskellige erfaringer og oplevelser. Vi var inde over mange ting, jeg ikke selv havde tænkt på, og jeg fik klarlagt, hvad der hører hjemme, og hvad der ikke hører hjemme i en MUS-samtale. Der var gode eksempler på spørgeteknik, så jeg tror, jeg bedre kan komme ind til de ting, der skal på bordet – efter at have kørt MUS-samtaler i 8 år, kan der være en tendens til at sige det samme. Alt i alt en meget interessant dag med et godt udbytte, som jeg kan anbefale til andre.”

 

Vibocold A/S: 'Særdeles udbytterigt - deltagerne følte sig 'godt påklædt' til de forestående MUS-samtaler...' Tryk for at læse mere
“Seminaret var særdeles udbytterigt, og deltagerne gik derfra med enslydende materiale, således at medarbejderne – uanset hvilken afdeling de arbejder under – fremover vil komme igennem den samme procedure. Ledergruppen i virksomheden udarbejdede efterfølgende, på anbefaling af Nethe Dalby fra Silhouet: 5 klare mål for virksomheden, som til MUS samtalerne kunne kommunikeres ud til medarbejderne. Deltagerne på seminaret fik stor forståelse for vigtigheden af, at den enkelte medarbejder er fuldstændig klar over sin rolle på arbejdspladsen. Deltagerne følte sig “rigtig godt påklædt” til den forestående MUS samtaler.”