Bedriftscoaching – styrk kulturen i bedriften din

Bedriftskulturen er limet som holder bedriften sammen.
Styrk den for å få et bedre team og et bedre resultat.

Hvordan er bedriftskulturen i bedriften din?

  • Er bedriftskulturen synlig og kjent i hele bedriften?
  • Er hele ledergruppen enige om hva bedriftens kjernekompetanse er?
  • Mangler dere begeistring og energi?
  • Blir bedriften drevet uten mål og mening?
  • Trekker medarbeiderne i samme retning?
  • Klarer dere å tiltrekke og holde på gode medarbeidere?
  • Hvordan er samholdet i teamet?

 

 

Bedriftscoaching

En vesentlig forutsetning for oppbygningen av en suksessrik organisasjon er at medarbeiderne kjenner og følger firmaets kultur.

Vi hjelper ledergruppen (maks fem) med å finne (gjenfinne) det grunnleggende formålet til firmaet – ikke bare et som høres bra ut, men et formål som hele ledergruppen kan være 100 prosent enige om og som skaper begeistring og motivasjon. 

En bedriftskultur består av mange elementer, blant annet bedriftens formål, verdier, kjernekompetanse med mer. Alt dette kommer vi inn på i coachingprogrammet.

Jo tydeligere dere definerer deres egen firmakultur, desto mer suksessrik vil bedriften være.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er kultur viktig?

Når man kommer inn i en bedrift, fornemmer man raskt atmosfæren og energinivået i den aktuelle bedriften. Man kan også kalle det firmaets ånd eller kultur. Ethvert firma har en slik ånd eller kultur. 

En slik bedriftsånd er som regel mer eller mindre bevisst utformet av grunnleggeren og er oftest forsøkt uttrykt gjennom et motto, som f.eks. Mærsks «rettidig omhu» eller Legos «det bedste er ikke for godt» (only the best is good enough).

Hvordan er kulturen i din bedrift?

Som leder er du rollemodell og kulturbærer.
Ditt energi- og humørnivå smitter ofte over på dine medarbeidere og forplanter seg ned gjennom bedriften.

Kultur kan samle og skille folk. Det er en viktig faktor for å tiltrekke og holde på gode medarbeidere.

Hvordan står det til med kulturen i bedriften din?

 

 

 

Få kulturen til å arbeide for deg

Bedriftskulturen er limet som holder en gruppe sammen. Den utgjøres av normer og retningslinjer for alminnelig atferd, og for hvordan man på best mulig måte omgås hverandre og løser oppgavene i en bedrift.

I en direkte ledelse er det lederen som gir ordre og setter retningslinjer. En sterk bedriftskultur fungerer derimot som en indirekte ledelsesform, hvor organisasjonen blir selvgående i langt større grad. Det frigir tid for lederen og gir overskudd og ressurser til å tenke nye tanker.

Silhouets coaching hjelper dere med å finne ut hva nettopp deres bedriftskultur og kjernekompetanse er – et viktig verdiarbeid som vil frigi mange ressurser og skape en større effektivitet og medarbeidertilfredshet.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon