Lederstabilitet

Lederstabilitet

Opplever du noen ganger at du

 • får stressymptomer?
 • er utsatt for konfliktskapende medarbeidere?
 • mister pågangsmotet?
 • føler at det er noe galt med deg?
 • har humørsvingninger?

Etter kurset vil du oppleve at du

 • får et mer stabilt humør, mer pågangsmot og blir mer opplagt
 • får færre konflikter og uoverensstemmelser i avdelingen din
 • får en dypere forståelse av hvem som hindrer og demotiverer
 • blir bedre til å forstå din egen påvirkning på medarbeidere, slik at du ikke utilsiktet tar motet fra dem eller kveler initiativ
 • lærer å lokalisere og håndtere mennesker som skaper splid og konflikter og ødelegger de andre medarbeidernes motivasjon

Resultatene våre er så gode at vi – antakeligvis som de eneste – garanterer resultatene. Kursgarantien dekker følgende kriterier:

 1. Du skal selv synes at du har oppnådd kursformålet ditt.
 2. Resultatene skal vare. Til slutt vurderer kurslederen, eventuelt i samråd med deg, om resultatene ser ut til å ville vare eller om du trenger ytterligere trening.

Dersom de to ovenstående resultatene ikke er oppnådd, fortsetter du ganske enkelt på neste passende kurs uten ytterligere kursavgift. Du betaler imidlertid for mat i forbindelse med de ekstra kursdagene du ønsker. Av erfaring trenger rundt 30 prosent av deltakerne ekstratrening før de når målet sitt.

Lurer du på hva du har gjort eller sagt som ble så inderlig galt? 

Hvorfor du tidvis er så sliten?

Føler du deg ofte trist hvis folk kommer med sårende kommentarer?

Eller møter du på jobben etter en fin helg, føler deg frisk og velopplagt med masse pågangsmot og intensjoner om at dette skal bli en god uke, men så går det ikke i det hele tatt slik som du hadde tenkt? Kanskje du mistet din egen motivasjon i løpet av uken, kanskje du ikke fikk medarbeiderne helt med på ideene dine, eller kanskje det var noe helt annet som ikke gikk som forventet. Hva var det egentlig som gikk galt?

Du finner svarene på dette i kurset Lederstabilitet. Kurset fokuserer på å finne og bearbeide de demotiverende elementene i virksomheten, som i det skjulte kan undergrave enhver aktiv leder og medarbeider. Elementer som i tillegg kveler ethvert positivt initiativ og godt arbeidsmiljø.

«Før jeg tok kurset hadde jeg problemer med å lese andre mennesker, og tenkte at det kanskje var noe galt med meg.

Følte meg ofte trist hvis folk kom med sårende kommentarer.

Jeg har blitt mye tryggere på meg selv, og jeg blir ikke ‘vippet av pinnen’ så fort lenger. Jeg leser andre mennesker bedre, er flinkere til å si hva jeg mener og er ikke så redd for hva folk tenker lenger.

Er blitt en modigere og lykkeligere versjon av meg selv.» 

N.B. – trykkeribransjen