Menneskekunnskap versus «sosial fasade»

Mangler du en enkel måte å se og forstå medarbeidere og/eller medmennesker på?

Mange ledere vet ikke hvem deres nærmeste virkelig er.

Det fører til feilbeslutninger.

Feilbeslutninger tas ofte på grunn av for stor eller for liten tiltro til medarbeidere samt delegering av ansvar til mennesker som egentlig ikke kan bære det.

Disse beslutningene koster daglig virksomheter dyrt i form av tapte ressurser og tapte investeringer.

Kurset Menneskekunnskap og personkjemi gjør deg til en bedre menneskekjenner. Du får en dypere innsikt i folks holdninger og reaksjoner. Kurset er konsentrert rundt det å kunne bedømme og gjennomskue andre. Samtidig fokuseres det på hvordan du selv kan få en mer positiv innflytelse på omgivelsene og medarbeiderne dine.

Opplever du noen ganger at du

 • feilvurderer medarbeidere og jobbsøkere?
 • føler at du tar motet fra folk?
 • mangler evne til å være på bølgelengde?
 • kommer ut for misforståelser og dårlig kommunikasjon?
 • føler ubehag ved følelsesladede reaksjoner fra andre?
 • Først og fremst blir du bedre til å vurdere medarbeiderne dine – du finner ut hvem du kan stole på og hvem du bør satse på i fremtiden.
 • Du får grundig kjennskap til hvordan du bedre kan påvirke og motivere andre i en mer positiv retning.
 • Du blir bedre til å gjennomskue folks «sosiale fasade», noe som ofte er til stor hjelp ved ansettelsessamtaler, ansettelser og i din hverdag som leder.
 • Du blir også bedre til å være på bølgelengde med andre, og du lærer å formidle instrukser og oppgaver på en slik måte at mottakeren blir mer motivert og interessert i å utføre dem.

Resultatene våre er så gode at vi – antakeligvis som de eneste – garanterer resultatene. Kursgarantien dekker følgende kriterier:

 1. Du skal selv synes at du har oppnådd kursformålet ditt.
 2. Resultatene skal vare. Til slutt vurderer kurslederen, eventuelt i samråd med deg, om resultatene ser ut til å ville vare eller om du trenger ytterligere trening.

Dersom de to ovenstående resultatene ikke er oppnådd, fortsetter du ganske enkelt på neste passende kurs uten ytterligere kursavgift. Du betaler imidlertid for mat i forbindelse med de ekstra kursdagene du ønsker. Av erfaring trenger rundt 30 prosent av deltakerne ekstratrening før de når målet sitt.

«Dette kurset er ganske enkelt genialt! Det burde være et must for enhver mellomleder å gjennomføre dette, idet det gir en alternativ, superenkel måte å se og forstå sine medarbeidere og/eller medmennesker på. Bruken av praktiske eksempler har gitt meg et enormt utbytte – man kan ikke la være å smile når man forlater kurset, ettersom forventningen til resultatet av å bruke dette verktøyet er høy. Og resultatet i praksis … ABSOLUTT overveldende! Jeg kan slett ikke unngå å betrakte meg selv og omgivelsene mine med helt nye øyne etter å ha tatt dette kurset. Jeg har blitt i stand til å fokusere på mine kollegaer/medmennesker fremfor alltid å bruke meg selv som utgangspunkt for å nå et mål.»

Stema Shipping A/S