Vil du gå dypere inn i ting? Da kan du prøve medarbeidertesten vår.

Problem

  • Forteller ikke medarbeideren din hva som plager ham/henne, men isteden holder det skjult?
  • Har du som sjef vanskelig for å fortelle medarbeideren din at han/hun skaper problemer?
  • Er du frustrert over at en medarbeider ikke kan se at han/hun bør endre atferden sin?
  • Har medarbeiderne dine behov for å styrke personlig kompetanse i forbindelse med arbeidsoppgaver?
  • Bruker du kompetansen til medarbeiderne dine riktig, og finnes det uutnyttede ressurser blant dem?

Løsning

Ved hjelp av personanalysen guider vi medarbeideren til å se områdene hvor han/hun har ressurser og områdene som bør styrkes.

I løpet av prosessen finner vi også ut av hvilke problemer som dukker opp for medarbeideren og hvilke reaksjoner hos medarbeideren selv som kan være årsak til eller som gir problemer.

Bruk personanalysen vår til å teste teamet ditt for å finne ut hvordan du kan støtte og utvikle dem best mulig. Få hjelp av oss til å finne ut av hvordan hver enkelt fungerer, og hvilke områder som bør unngås eller jobbes med!

 

Resultat

  • Du som leder blir oppmerksom på teamets sterke og svake sider.
  • Du finner muligheter i teamet ditt som du for øyeblikket ikke utnytter!
  • Du som sjef blir bedre til å forstå hva som motiverer medarbeideren din til å forandre seg.

«I forbindelse med de årlige medarbeidersamtalene valgte vi å hente inn assistanse fra Silhouet.

Samtalene konkretiserte fornemmelsene vi allerede hadde. Men den skriftlige oppsummeringen gjorde at det ble presentert på en måte som var helt utvetydig – og det åpnet øynene og ørene våre. Det var effektivt å få tingene sort på hvitt. Både medarbeiderne mine og jeg har opplevd prosessen som både veldig konstruktiv og positiv.

Silhouets konsulent har en intervjuerfaring som får oss dypere inn i ting enn vi nok ellers hadde gjort. Vi trengte å styrke selskapets ånd – og det hjalp enormt!»

Revision 2

«Våre to eiere og en nyansatt nøkkelmedarbeider har tatt testene.

Da vi fikk god oversikt over de sterke og svake sidene våre, var det ikke lenger noen tvil om fordelingen av alle oppgavene i firmaet. Slik klarer vi nå å utnytte alles kompetanse optimalt, og de forskjellige utfordringene og oppgavene i firmaet blir løst på en effektiv måte.

Det er veldig viktig å teste eksisterende medarbeidere for å få en større forståelse for hverandre, og få hverdagen til å fungere så greit som mulig.»

Murerfirmaet Henrik Carlsen