Bedriftsanalyse

  Navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Bedrift (obligatorisk)

  Hvor mange ansatte har bedriften? (obligatorisk)

  Hvilken stilling har du? (obligatorisk)

  Jeg er innforstått med at ved å sende inn denne testen, gir jeg tillatelse til at opplysningene mine fra testingen blir registrert, lagret og behandlet med det formål å videreutvikle min personlige kompetanse og bruk av denne i firmaet mitt. Jeg forstår at disse opplysningene behandles fortrolig og ikke blir overført til noen tredjeperson eller instans uten mitt ytterligere skriftlige samtykke. Jeg kan alltid få disse opplysningene slettet ved å gi beskjed til Silhouet på info@silhouet.no om ønsket sletting. Skriv ja på linjen nedenfor for å få testen behandlet (obligatorisk).


  1: Jeg når mine økonomiske mål i bedriften.

  Ja?Nei

  2: Jeg har ofte en stresset eller hektisk arbeidsdag.

  Ja?Nei

  3: Salgsavdelingen vår er så effektiv at ordrebeholdningen er sikret i den nærmeste fremtid.

  Ja?Nei

  4: Jeg føler at regnskapsførselen min fungerer effektivt.

  Ja?Nei

  5: Hvis vi gjorde en undersøkelse blant kundene våre, ville minst 90 % av dem si at de er fornøyde med produktene/tjenestene våre.

  Ja?Nei

  6: Bedriften har kjente, nedskrevne og veldefinerte målsetninger om kvalitet, som følges nøye.

  Ja?Nei

  7: Måten vår å få nye kunder på fungerer perfekt.

  Ja?Nei

  8: Jeg får ofte dårlig samvittighet fordi jeg ikke bruker mer tid på familien.

  Ja?Nei

  9: Det er bortkastet tid å måle den enkelte medarbeiders produktivitet.

  Ja?Nei

  10: Jeg tror at det er mulig å hjelpe andre.

  Ja?Nei

  11: Vi gikk ut av forrige regnskapsår med overskudd.

  Ja?Nei

  12: Det er vanskelig for meg å gjøre ferdig de daglige arbeidsoppgavene mine.

  Ja?Nei

  13: Vi skifter ofte ut selgere fordi de ikke er gode nok.

  Ja?Nei

  14: Årsregnskapet blir alltid utarbeidet og levert i tide.

  Ja?Nei

  15: Salgsavdelingen eller kundene klager ofte på det som leveres (f.eks. pga. manglende kvalitet eller for sen levering).

  Ja?Nei

  16: Vi har et velfungerende kvalitetsstyringssystem som sikrer eller sjekker kvaliteten på produktene/tjenestene våre.

  Ja?Nei

  17: Det er vanskelig å opprettholde vekst i kundemassen.

  Ja?Nei

  18: Jeg tar ofte problemene med meg hjem fra jobb.

  Ja?Nei

  19: Ekspansjon ønskes alltid velkommen.

  Ja?Nei

  20: Det mangler noe i tilværelsen min.

  Ja?Nei

  21: Vi har likviditetsproblemer som vi må få løst.

  Ja?Nei

  22: Jeg må ofte hjelpe medarbeidere med å løse problemer.

  Ja?Nei

  23: Vi kunne ha solgt mer hvis vi fulgte opp eksisterende kunder bedre.

  Ja?Nei

  24: Jeg kan få tak i alle bedriftens nøkkeltall på kort varsel.

  Ja?Nei

  25: Produksjonen er godt planlagt og gjennomføres vanligvis til avtalt tid.

  Ja?Nei

  26: Vi tar løpende stikkprøver av produktene og tjenestene våre for å sjekke kvaliteten.

  Ja?Nei

  27: Antallet aktive kunder er synkende.

  Ja?Nei

  28: Det er mange stressmomenter i hverdagen min.

  Ja?Nei

  29: Det er naturlig at medarbeidere og ledelse mistror hverandre.

  Ja?Nei

  30: Jeg synes at det burde gjøres et eller annet i bedriften for å få den til å fungere bedre.

  Ja?Nei

  31: Det er en risiko for at vi i nærmeste fremtid kommer i en økonomisk vanskelig periode.

  Ja?Nei

  32: Jeg blir ofte forstyrret og rekker derfor ikke nok.

  Ja?Nei

  33: Generelt oppnår vi salgstallene vi budsjetterer med.

  Ja?Nei

  34: Bedriften min har en utmerket kredittvurdering.

  Ja?Nei

  35: Vi leverer ofte for sent.

  Ja?Nei

  36: Vi bruker kvalitetskontrollprinsipper i hele organisasjonen.

  Ja?Nei

  37: Selgerne trenger flere nye kundeemner å jobbe med.

  Ja?Nei

  38: Jeg er til tider bekymret for helsen min.

  Ja?Nei

  39: Det er et godt forretningsprinsipp å bruke snarveier for å øke dekningsbidraget.

  Ja?Nei

  40: Det finnes problemer i bedriften som jeg ikke umiddelbart kan løse.

  Ja?Nei

  41: Det er vanskelig å betale alle kreditorer til avtalt tid uten ekstra kapitalinnskudd eller lån.

  Ja?Nei

  42: Jeg oppdager ofte at enkelte medarbeidere ikke blir ferdige med oppgavene til avtalt tid.

  Ja?Nei

  43: Vi har et lojalt og stigende kundegrunnlag.

  Ja?Nei

  44: Vi burde innføre et mer oversiktlig regnskapssystem.

  Ja?Nei

  45: Bedriften har en utmerket koordinering av økonomi, ressurser og arbeidskraft.

  Ja?Nei

  46: Vi klarer oss fint uten noen form for ansettelsesopplæring.

  Ja?Nei

  47: Markedsføringskampanjene våre fungerer bra og gir tilfredsstillende respons.

  Ja?Nei

  48: Det skjer for mange uhell/feil i hverdagen min.

  Ja?Nei

  49: De fleste problemer mellom mennesker kan løses med kommunikasjon.

  Ja?Nei

  50: Jeg vil gjerne være mer effektiv.

  Ja?Nei

  51: Våre investeringer er, eller kan muligens snart bli, en økonomisk belastning for bedriften.

  Ja?Nei

  52: Den interne kommunikasjonen i bedriften går raskt og enkelt til rett medarbeider uten misforståelser.

  Ja?Nei

  53: Jeg er generelt sett veldig fornøyd med salgsavdelingens resultater.

  Ja?Nei

  54: Betaling av skatt/moms skjer noen ganger for sent.

  Ja?Nei

  55: Levering/produksjon klarer ikke alltid å holde følge med salget.

  Ja?Nei

  56: Jeg kan dokumentere nøyaktig hvor stor prosentdel av kundene våre som er fornøyde med produktene/tjenestene våre.

  Ja?Nei

  57: Vi burde være bedre til å skaffe nye kunder.

  Ja?Nei

  58: Jeg har ett eller flere fysiske problemer (funksjonsnedsettelse, sykdom).

  Ja?Nei

  59: En god leder kvier seg for å ofre en enkelt person for gruppen.

  Ja?Nei

  60: Jeg vil gjerne ha hjelp til å gjøre forbedringer.

  Ja?Nei

  61: I ledergruppen er det generelt delte meninger om hva som er bedriftens mål og hvordan de skal nås.

  Ja?Nei

  62: Det er sjelden at medarbeidere er på etterskudd med arbeidsoppgavene.

  Ja?Nei

  63: Salgsresultatene er bedre enn i fjor.

  Ja?Nei

  64: Kreditorene blir vanligvis betalt til rett tid.

  Ja?Nei

  65: Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde så stort ansvar.

  Ja?Nei

  66: Alle medarbeidere i produksjonen/serviceavdelingen har nøyaktige stillingsbeskrivelser.

  Ja?Nei

  67: Vi får alltid god respons på reklamekampanjene våre.

  Ja?Nei

  68: Andre har påvirket meg til å ta beslutninger som jeg senere har angret på.

  Ja?Nei

  69: En god leder vil heller prøve å låne penger enn å tjene dem.

  Ja?Nei

  70: Hvis ikke jeg gjør et eller annet, blir situasjonen verre.

  Ja?Nei

  71: Vi har definerte og velfungerende planer som følges nøye.

  Ja?Nei

  72: Jeg har en omfattende organisasjonsplan for bedriften, der alle medarbeiderfunksjoner fremgår.

  Ja?Nei

  73: Vi holder kontinuerlig øye med hvor mye hver enkelt salgsmedarbeider omsetter.

  Ja?Nei

  74: Jeg kan få en ajourført likviditetsoversikt når som helst.

  Ja?Nei

  75: Jeg blir ofte nødt til å gjenta en beskjed/ordre flere ganger før den blir utført.

  Ja?Nei

  76: Vi fører statistikk som måler effektiviteten av kvalitetskontrollen vår.

  Ja?Nei

  77: Markedsføringskampanjene våre kan merkes på salget.

  Ja?Nei

  78: Noen ganger har jeg perioder med bekymringer eller depresjon.

  Ja?Nei

  79: En organisasjon fungerer best med en form for demokratisk styring uten egentlige ledere.

  Ja?Nei

  80: De som hevder at de kan hjelpe andre, gjør ofte mer skade enn nytte.

  Ja?Nei

  81: Jeg diskuterer av og til med styret eller andre ledere hvilken plan det er best å følge.

  Ja?Nei

  82: Jeg må ofte hjelpe til med å håndtere plutselige kriser.

  Ja?Nei

  83: Det kan gå en stund før vi oppdager at en salgsmedarbeiders resultater er synkende.

  Ja?Nei

  84: En del av prosjektene og planene vi iverksetter, har det med å koke bort i kålen.

  Ja?Nei

  85: Jeg har medarbeidere i bedriften min som jeg nøler med å håndtere.

  Ja?Nei

  86: Jeg har minst én medarbeider som har til ansvar å sikre at produktene/tjenestene er på topp.

  Ja?Nei

  87: Jeg håndterer alle konflikter i bedriften enkelt og effektivt.

  Ja?Nei

  88: Jeg har perioder med søvnproblemer.

  Ja?Nei

  89: Medarbeidere som er ekstra produktive, bør få ekstra belønning.

  Ja?Nei

  90: Det er ikke noe jeg kan lære som reelt vil hjelpe meg.

  Ja?Nei

  91: Vi er ofte uenige om forretningsgangen eller planene våre.

  Ja?Nei

  92: Organisasjonen vår vil kunne klare en periode med toppbelastning uten at det oppstår vesentlig forvirring, forsinkelse eller kvalitetsforringelse.

  Ja?Nei

  93: Det samlede salget i organisasjonen svinger for mye.

  Ja?Nei

  94: Vi oppnår generelt sett tingene vi setter som mål.

  Ja?Nei

  95: Jeg har liten innflytelse på medarbeidernes effektivitet.

  Ja?Nei

  96: Vi har metoder som umiddelbart kan hjelpe en selger med sviktende resultater.

  Ja?Nei

  97: Jeg sørger for medarbeidernes generelle trivsel.

  Ja?Nei

  98: En annen eller noe annet har skylden for situasjonen jeg befinner meg i.

  Ja?Nei

  99: En god leder bør være rund i kantene og ikke forlange for mye av sine ansatte.

  Ja?Nei

  100: Jeg er alltid interessert i måter å forbedre meg selv eller bedriften min på.

  Ja?Nei

  101: Jeg gir ofte ordre som jeg senere må endre.

  Ja?Nei

  102: Jeg oppdager ofte at jeg løser arbeidsoppgaver som andre egentlig burde ha tatt seg av selv.

  Ja?Nei

  103: Vi har et omfattende salgsstyringssystem som fungerer bra og som sikrer et fortsatt stabilt salg.

  Ja?Nei

  104: Det oppstår konstant flaskehalser som hemmer administrasjonen eller produksjonen.

  Ja?Nei

  105: Jeg vet hva pengene går til før de blir brukt.

  Ja?Nei

  106: Jeg holder meg oppdatert med alle nøkkeltall i bedriften, som omsetning, dekningsbidrag, overskuddsgrad og likviditetsgrad.

  Ja?Nei

  107: Hver selger styres individuelt alt ettersom hvor gode salgsresultater han/hun har.

  Ja?Nei

  108: Ledergruppen er ofte tvunget til å løse arbeidsoppgaver som burde være løst av deres underordnede.

  Ja?Nei

  109: Jeg kan forlate bedriften i lengre perioder uten at det går ut over effektiviteten, kvaliteten og produksjonen.

  Ja?Nei

  110: Medarbeiderne mine blir løpende holdt orientert om målsettinger og planer.

  Ja?Nei

  Garanti

  Silhouet garanterer deg full fortrolighet. I henhold til personvernloven oppbevarer vi opplysningene du har gitt oss i henhold til erklæringen du fyller ut som en del av testen. Opplysningene blir ikke overført til noen tredjeperson og brukes kun i kundedatabasen vår. Du kan til enhver tid få slettet opplysningene ved å henvende deg til Silhouet og si at du oppga opplysningene i forbindelse med en bedriftsanalyse.

  Med vennlig hilsen
  Silhouet A/S

   

  Testveiledning:

  Vennligst les disse instruksjonene før du begynner å svare på utsagnene/spørsmålene.

  1. Forsikre deg om at du forstår hvert enkelt utsagn/spørsmål. Les teksten grundig.
   Det er viktig at du svarer på alle utsagnene/spørsmålene. Du vil ikke kunne sende inn testen dersom du ikke har svart på alle. Testen er laget for bedrifter i alle størrelser. Det kan derfor være spørsmål som ikke er relevante for din bedrift. I så fall svarer du ganske enkelt med «?». 
  2. Ikke dvel for lenge ved et spørsmål. Svar på spørsmålet så fort du har forstått det, og gå så videre til neste.
  3. Hvis svaret er forskjellig avhengig av om det dreier seg om fortid eller nåtid, skal du oppgi det svaret som gjelder nå.
  4. På svarskjemaet kan du velge mellom tre rubrikker til svaret:
   JA     betyr for det meste ja eller definitivt ja.
   ?        betyr usikker, tvilende, verken bestemt ja eller nei, eller ikke relevant for din bedrift.
   NEI   betyr for det meste nei eller definitivt nei.
  5. Svaret markeres ved å klikke i den valgte rubrikken. Kun én rubrikk kan benyttes til hvert svar. Hvis du ønsker å endre et svar, kan du bare klikke i et annet felt.
  6. Testen er ikke tidsbegrenset. Du får en kvittering på skjermen når besvarelsen din er sendt.
  7. God fornøyelse!