Organisasjonsstruktur

Dårlig organisering er et alvorlig problem, og det koster milliarder i svinn, ineffektivitet og nedsatt produktivitet.

En ulogisk organisasjonsstruktur er ofte et usynlig, men stort hinder for å få produksjon, salg, service og kommunikasjon til å fungere bra.

Medarbeiderne klarer seg mye bedre når ting er bedre organisert; det er innlysende. 

I dette kurset presenterer vi en ny og ytterst effektiv organisasjonsoppbygging av bedriften din.

En unik organisasjonstavle gjør bedriften din mer produktiv. Vi analyserer oss frem til de organisatoriske forvirringene, og setter bedriften din sammen til en logisk og strømlinjeformet organisasjon som er effektiv og lett å forstå for alle.

 

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon

Opplever du dette?

 • Intern uenighet fordi organisasjonen ikke er veldefinert.
 • Vet ikke hvem som tar seg av hva.
 • Oppgaver blir ikke gjort fordi ingen har ansvaret for dem.
 • Forvirrende eller manglende bedriftsstruktur.
 • Ting forsvinner eller forsinkes fordi man ikke vet hvem mottaker er.
 • Forvirring hos medarbeidere om hva, hvor og hvem reduseres betydelig.
 • Organisatoriske flaskehalser minimeres.
 • Flyten i bedriften blir mer logisk og strømlinjeformet.
 • Alle medarbeidere vet hvor de hører hjemme i bedriften.
 • Kommunikasjonslinjene i bedriften harmoniseres og gjøres så direkte og effektive som mulig.

Består av tre trinn:

 • Ledergruppen får opplæring i en logisk oppbygging av organisasjonen. Denne opplæringen varer i én dag og inkluderer en dypere forståelse av hvordan de forskjellige avdelingene i bedriften henger sammen på en naturlig måte.
 • Det neste trinnet består av utformingen av selve organisasjonsoppbygningen slik at den blir så enkel som mulig. Alt ettersom hvor stor bedriften er, tar dette normalt 2–3 dager, hvor de enkelte avdelingene settes sammen på en mest mulig optimal og logisk måte.
 • Som avslutning lærer deltakerne hvordan organisasjonstavlen kan anvendes som et aktivt ledelsesredskap. Det utformes en komplett organisasjonstavle (som mot et tillegg kan settes opp etter deres ønsker og behov) slik at alle medarbeidere kan se bedriftsorganiseringen.