Den aktive katastrofe

Er grafen høj i området aktiv og handlekraft, viser det en meget dynamisk egenskab, hvilket kan være meget positivt. Men er profilen samtidig lav i området for stabilitet, bliver den ellers så gode dynamik ustruktureret og adspredt. Personen kan finde på hvad som helst og springer i reglen fra det ene til det andet uden nogen form for overblik. Her har vi personen, som gør meget, men udfaldet er ofte tvivlsomt. I et job-interview vil personen dog ofte virke dynamisk, levende og handlekraftig.

Den skjult fjendtlige

Disse personer skaber ofte uhensigtsmæssige situationer på arbejdspladsen. Problemet er, at de virker meget varme og sympatiske og udadtil viser en tilsyneladende imødekommende facade. Men i virkeligheden har de en negativ grundholdning til andre. De er mistænksomme, skeptiske og kritiske over for forslag og nye ideer. De fokuserer for meget på negative aspekter samt fejl og mangler.

Den selvstændige sælger

For at være en virkelig god sælger kræves det, at man er handlekraftig. Samtidig skal man være stabil, selvsikker og være god til at kommunikere. Hvis resten af analysen ligger i et acceptabelt niveau, har vi en dygtig sælger. Vedkommende er selvstændig og sikker på sig selv. Sælgeren kommer til tiden, er udholdende og giver ikke op. Vedkommende er udadvendt, ærlig, retfærdig og giver et godt indtryk hos kunderne.

Den dominerende medarbejder

Her har vi en selvsikker, dynamisk og kommunikerende person, som ofte er meget kompetent og i stand til at klare mange arbejdsopgaver. Problemet ligger i personens forhold til andre. Testen vil vise, at vedkommende er kold og usympatisk. Sammen med den høje handlekraft har vi en stærk person, som har meget let ved at tromle andre ned. Han tager ikke de nødvendige hensyn og kan være vanskelig at arbejde sammen med. Ofte vil hans kolleger føle sig undertrykt og føje ham, og de, som er stærke nok til at sige fra, vil ofte havne i kraftige sammenstød med ham.

Den for flinke leder

Her har vi en profil, som umiddelbart ser ud til at være god. Men kigger vi nærmere på den, kommer der nogle interessante træk frem. Personen er meget aktiv, men mangler samtidigt gennemslagskraft. Dette indikerer, at vedkommende involverer sig i mange opgaver, men ikke formår at gennemføre dem. Er personen samtidig meget påskønnende og positiv, har vi at gøre med én, som er meget flink og sympatisk, men samtidig ikke formår at være tilstrækkelig konsekvent på grund af den lidt for lave gennemslagskraft – han er lidt vag. Han er alle tiders kollega, men som leder er han for flink og mangler den nødvendige handlekraft. I ansættelsessamtalen vil han virke selvsikker, sympatisk og dynamisk – alt sammen gode karakteregenskaber for en leder.

Overperfektionisten

En meget høj A-karakter i personanalysen viser en person, som stiller store krav til kvaliteten af det, der bliver udført. Han har høje standarder, hvilket som regel er meget positivt. Men – hvis grafen samtidig er lav i H-området, betyder det, at han er meget kritisk og mistroisk over for andre medarbejdere, og at han vil kritisere de mindste detaljer, der ikke lever op
til hans høje standarder. Hvis han samtidig har en høj kommunikation (J) vil han udtrykke sin kritik endnu mere skarpt og højlydt. En sådan person kan være svær at arbejde sammen med og vil ofte irritere andre grænseløst.