Oversigt over kundeudtalelser

Alle seminarer
Elling Tømmerhandel A/S, Direktør om effektivitetsseminar
Vi har haft 3 personer af sted på personlig effektivitets-seminar hos Silhouet A/S. De kom alle hjem med en positiv indstilling til at ville forandre deres måde at klare den daglige stress og jag. De var blevet udstyret med en mængde værktøjer, som kunne gøre dem i stand til at klare de små ting hurtigt og effektivt og så samtidigt have overblik over de større arbejdsopgaver. Det er klart, at det er en proces, men de små succeshistorier i hverdagen giver dem blod på tanden til at arbejde videre med effektiviseringen. Til alles fælles bedste.”

− www.etas.dk

Højbjerg Maskinfabrik A/S, Produktionschef om medarbejdersamtaler
“Alle deltagere udtrykte, det var et godt og præcist kursus. Inspirerende og levende overlevering af værktøjer, som man virkelig kan anvende, også indeholdende gode indfaldsvinkler til den “svære samtale”. Det er et plus, at vi efterfølgende fik tilsendt dokumenter fra seminaret som PDF-filer, som vi blot kan udskrive, hver gang vi har MUS – tidsbesparende, at vi ikke skal til at udarbejde vores egne dokumenter. Vi kan give seminaret vore bedste anbefalinger.”

− www.hmf.dk

Hera Proces og Instrumentservice A/S, Direktør om MUS seminar
“Vi var to personer fra Hera, som deltog på Silhouets MUS-seminar leveret af Nethe Dalby. Vi tilmeldte os, fordi vi har kørt MUS i mange år, og havde behov for at komme ud af den sædvanlige rille og få noget indspark, så vi kunne få noget fornyelse i vores samtaler, og derved gøre samtalerne mere givtige. Vi syntes begge, seminaret var rigtig godt, og vi fik det udbytte, vi kom for: Meget inspirerende, med mange gode indfaldsvinkler til de ting, man skal rundt om i en MUS – og helt konkrete værktøjer, som kan forbedre vores samtaler væsentligt. Jeg kan kun anbefale seminaret.”

− www.hera.dk

KEN Storkøkken A/S, Personalekonsulent om rekrutteringsseminar
Det var med en vis skepsis jeg havde meldt mig Silhouets rekrutteringsseminar. 4 timer er trods alt meget kort tid. Men min skepsis blev gjort til skamme. Udbyttet var stort. Og først og fremmest er jeg glad for de mange, konkrete værktøjer vi fik med hjem. Jeg brugte dem allerede 2 dage efter seminaret – med succes :-)”

− www.kenstorkoekken.dk

EL:CON CNC-Service, Afd. Leder om rekrutteringsseminar og stillingsannonce

Rekrutteringsseminar:

“Jeg synes, det var godt. Det gav en god indsigt i forskellige procedurer og åbnede øjnene for, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi ansætter. Der var også ting, som jeg ikke havde tænkt på. Og erfaringen fra de øvrige deltagere var meget inspirerende. Så det gav mig en del gode »værktøjer«, og jeg følte mig mere sikker i min sag, da jeg skulle udvælge, hvem jeg ville ansætte.”

Stillingsannonce:

“Det er den annonce, der har givet mest feedback – og det skyldes afgjort stillingsannoncens udformning og de medier, vi valgte (Jobindex.dk og Jobzonen.dk). Og det var generelt mere kvalificerede ansøgere, end vi har haft tidligere. Det var absolut en positiv oplevelse. I håndterede det hele ganske nemt med en minimal indsats fra os. Løsningen ramte egentlig så godt og var absolut optimal – især for en virksomhed af vores størrelse, hvor vi ikke har HR-folk ansat til at tage sig af den slags. Vi vil bruge jer igen, når vi har behovet.”

− www.elcon-as.dk

Bomiva boligselskab, MUS-seminar, direktør

MUS-seminar:

“Det var et supergodt og udbytterigt MUS seminar, som I afholdt for os. Tak for det! Min nye inspektør sagde, at det var noget nær det bedste kursus, han længe havde været på.”

− www.https:/bomiva.dk

Cargo Center Billund A/S, Terminalleder om rekrutteringsseminar i virksomheden
“Vi valgte at få Silhouet til at holde deres Rekrutteringsseminar hos os for 10 mellemledere. Udbyttet var stort. Vi fik decideret råmateriale og inspiration, som vi kunne arbejde videre med. Vi lærte bl.a., hvordan vi strikker ansættelsessamtalen sammen fra ende til anden – herunder, hvordan vi »åbner« kandidaterne mere – og har brugt det med held siden. Flere af os har fået betydeligt bedre struktur på hele rekrutteringsprocessen og har samtidig turdet gå tættere på under ansættelsessamtalerne.

Vi har også ændret både ordlyd og udseende på vores stillingsannnoncer, og det har givet udpræget større respons end tidligere – og vi rammer målgruppen mere præcist. Referencetjekket var ligeledes et godt værktøj, som vi har taget i brug.

Vi var alle enige om, at det var en rigtig god dag med indhold i. I forhold til så meget andet, vi har prøvet, var dette seminar en rigtig god investering for os med helt konkrete værktøjer, som vi kunne tage med os og bruge med det samme.”

− www.bll.dk

Martin -Bencher Scandinavia, HR om rekrutteringseminar
“Vi var meget glade for, at seminaret var så praktisk anvendeligt og letforståeligt, og ikke mindst, at vi fik så fine værktøjer med hjem.
Det er jo tit sådan, når man er på et dagseminar, at der er snak, snak, snak og man kommer hjem godt inspireret, men fordi man ikke har fået nogen praktiske værktøjer, så bruger man det ikke altid.


Vi har virkelig fået noget med hjem, som vi kan bruge direkte i arbejdet.
Vi var glade for at få udleveret guiden og eksempler på spørgsmål, som vi også har brugt.
Vi har også brugt nogle af de mange tips i udformningen af vores annoncer, så de blev mere fængende.”

 

Vibocold A/S, Økonomichef om medarbejdersamtaler
“Seminaret var særdeles udbytterigt, og deltagerne gik derfra med enslydende materiale, således at medarbejderne – uanset hvilken afdeling de arbejder under – fremover vil komme igennem den samme procedure. Ledergruppen i virksomheden udarbejdede efterfølgende, på anbefaling af Nethe Dalby fra Silhouet: 5 klare mål for virksomheden, som til MUS samtalerne kunne kommunikeres ud til medarbejderne. Deltagerne på seminaret fik stor forståelse for vigtigheden af, at den enkelte medarbejder er fuldstændig klar over sin rolle på arbejdspladsen. Deltagerne følte sig “rigtig godt påklædt” til den forestående MUS samtaler.”

− www.vibocold.dk

Højbjerg Maskinfabrik A/S, Fabrikschef om rekrutteringsseminaret
Relevant, konkret, præcist!”

− www.hmf.dk

Revision 2+, Adm. direktør om medarbejderudviklingssamtaler
Samtalerne bekræftede og konkretiserede de fornemmelser, vi allerede havde. Men den skriftlige opsummering gjorde, at vi fik det præsenteret på en måde, som var helt utvetydig – det har åbnet både vores øjne og ører. Det var effektivt at få tingene sort på hvidt. Både mine medarbejdere og jeg har oplevet processen som både meget konstruktiv og positiv, og vi kan allerede nu mærke en betydelig bedring i holdånden i virksomheden. Silhouets konsulent har en interview-erfaring, som gør, at vi kommer dybere ned i tingene, end vi nok ellers ville have gjort. Det har resulteret i, at vi er kommet videre i processen på en virkelig god måde. Vi havde behov for at få styrket ånden i virksomheden – og det hjalp helt fantastisk!”

− www.revision2.dk

Bygteq IT A/S, Afdelingsleder om rekrutteringsseminar og stillingsannonce
“Det er altid godt at få kigget på de eventuelle dårlige vaner, man har i forbindelse med ansættelsessamtaler. Seminaret gav ikke blot overblik over hele ansættelsesprocessen, men også nogle gode ideer og inspiration til ansættelsessamtalen. Så vi er blevet mere strukturerede i vores ansættelser, end vi har haft for vane, og vi har fået værktøjer til en bedre forberedelse.

De forholdsvis små hold udnyttes optimalt af underviseren til at skabe en god dialog mellem deltagerne – alle lukker mere op for posen – og der sker en værdifuld erfaringsudveksling.

Om stillingsannoncer:

Silhouet lavede 4-5 stillingsannoncer til os, og resultatet var meget positivt! Vi fik flere og mere kvalificerede ansøgere, end vi er vant til – på nogen af annoncerne var responsen så markant som 40-50 ansøgere! Stillingsannoncerne har med sin formulering og struktur betydet en meget større respons og en bedre kvalitet. Profilteksten var lige i øjet – og den trængte vi til at få udskiftet. Med andre ord blev form og indhold forbedret markant og gav den positive respons, vi ønskede.”

− www.bygteq.dk

Landinspektørfirmaet Bjørn Christiansen, Direktør om MUS-seminar
“Jeg syntes, Silhouets MUS-seminar var rigtig godt. Det var givtigt, både med nye indfaldsvinkler og værktøjer fra seminar-lederen Nethe Dalby, og snakken med de andre deltagere med deres forskellige erfaringer og oplevelser. Vi var inde over mange ting, jeg ikke selv havde tænkt på, og jeg fik klarlagt, hvad der hører hjemme, og hvad der ikke hører hjemme i en MUS-samtale. Der var gode eksempler på spørgeteknik, så jeg tror, jeg bedre kan komme ind til de ting, der skal på bordet – efter at have kørt MUS-samtaler i 8 år, kan der være en tendens til at sige det samme. Alt i alt en meget interessant dag med et godt udbytte, som jeg kan anbefale til andre.”

− http://www.landbjorn.dk

Multiglas ApS, Underdirektør om seminar om motivering og teamspirit
“På dette seminar har jeg fået nogle svar, som gør det lettere for mig at forstå andre, og dermed håndtere og løse en situation på konstruktiv vis. Det er viden, som er praktisk anvendelig. Flere af vores medarbejdere har taget det til sig med det resultat, at de føler sig bedre rustede til at takle forskellige kundetyper – også i de situationer, hvor de står over for en person, der ikke er tilfreds. Seminaret har gjort det mere klart for mig, hvorfor vi gør, som vi gør, og dermed kan vi nemmere ændre adfærd på områder i firmaet, hvor vi ønsker forbedringer.”

− http://www.multiglas.dk

Hedensted VVS Service A/S
“Jeg må sige, at jeg er vældig begejstret. Seminarlederen var virkelig kompetent og forstod at formidle værktøjerne, så man kan gå hjem og bruge dem. Det har givet mig en langt større ballast, og jeg føler mig rustet til at få nogle bedre samtaler med folk. Jeg har bl.a. lært nogle spørgeteknikker, som gør, at jeg kan få de vigtige ting frem i lyset, i stedet for bare et overfladisk ja/nej-svar. Seminaret kan varmt anbefales.”

− www.hedensted-vvs.dk

Dansk Plade Team A/S, Servicechef om rekrutteringsseminar
“Det er et ganske udmærket seminar. Det er rart at få genopfrisket, hvad man egentlig godt vidste i forvejen. Alle burde komme på dette seminar hver 3. eller 4. år, så man har det hele på plads. Der var også en fin dialog med de øvrige kursister – og det er altid værdifuldt. Det var vældig godt.”

− www.dptas.dk

Baltic Control Ltd., Direktør om rekrutteringsseminar
Silhouets rekrutteringsseminar har specielt lært mig at »holde fast i den røde tråd«, når jeg laver ansættelsesinterviews. Jeg er blevet bedre til at lade ansøgeren tale mere og blive ved med at spørge til områder, jeg ønsker afklaret, frem for at lade mig køre ud på et sidespor.”

− www.balticcontrol.com

Aarhus Lufthavn, Driftsleder om rekrutteringsseminar
Det har været en rigtig stor hjælp at være på dette seminar. Det var en succes. Meget positivt og yderst relevant. Jeg har brugt det efterfølgende, og det har givet meget stort udbytte. Seminaret er meget effektivt – der er fokus på lige nøjagtig det væsentlige og ingen udenomssnak. Der bliver lagt meget vægt på de centrale problemer i forbindelse med ansættelser, og jeg har brugt det i nøjagtig den form, det blev præsenteret på seminaret. Det passer åbenbart, uanset hvilken virksomhed, man kommer fra. Jeg kan virkelig anbefale dette seminar.”

− www.aar.dk