Oversigt over kundeudtalelser

Testning og ansættelsesudtalelser
Murerfirmaet Henrik Carlsen, Ejer om interne Person-Analyser

“Vi har for 5 år siden fået udarbejdet interne tester på de to ejere i Murerfirmaet Henrik Carlsen, samt en nyansat nøglemedarbejder. Vi fik hver især en god snak med Silhouets konsulent, og en præcis og klar både skriftlig og mundtlig tilbagemelding på vores testresultat. Idet vi fik et fuldstændigt overblik over vores stærke og svage sider, har vi på intet tidspunkt været i tvivl om fordelingen af de mange opgaver i firmaet, efterhånden som de er dukket op. Dermed udnytter vi alles kompetencer optimalt, og virksomhedens udfordringer og opgaver bliver løst så effektivt som muligt. Det er både en optimal start på en ansættelse, da vi undgår at skulle famle os frem til de bedste muligheder for samarbejde, – og også meget givtigt at teste eksisterende medarbejdere, da man således får en meget større forståelse for hinanden, og en klar rettesnor for at få hverdagen til at glide så nemt som muligt.”

− http://www.henrikcarlsen.dk

Axacon A/S, IT chef om Person-Analysen

Det, der er rigtig godt ved jeres Person-Analyse, er, at den lige kommer det ekstra lag ned og viser nogle facetter, som man ikke altid fanger under interviewet. Det er helt sikkert, at jeres test vil blive brugt ved fremtidige ansættelser.”

− www.axacon.dk

Murerfirmaet Rishøj & Andreasen A/S, Adm. direktør om Person-Analysen

“Vi har brugt Silhouets Person-analyse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, og fik i den forbindelse testet den kommende og den afgående ledelse. Vores idé med dette var at forebygge og afhjælpe evt. problemer i forbindelse med overdragelsen og få det menneskelige aspekt med – vi ville gerne gøre overdragelsen så gnidningsfri som muligt. Analysen har været en god hjælp og vores overdragelse er kørt i stilling og går fremad.

Person-analysen bekræftede mig i de ting jeg gjorde rigtigt, men henledte også min opmærksom på et personligt træk, der kunne bringe mig i problemer som leder. Dette punkt ligger nu i baghovedet i det daglige, og det hjælper mig til ikke at »falde i vandet« og til at være mere konsekvent i min ledelsesform.”

− www.rishoej-andreasen.dk

Boligselskabet Holstebro, Forretningsfører om personanalysen

Jeg har oplevet Silhouet som meget professionel i.f.m. med personanalyse, og vil helt sikkert bruge dem igen.”

− www.bsh.dk

Randersegnens Boligforening, Adm. direktør om personanalysen og intern testning

“Vi har brugt personanalyserne både i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, men også for at få testet alle medarbejdere i huset. Det har været en positiv oplevelse, som har dækket et åbenlyst behov hos os. Vi har opnået større indbyrdes forståelse og åbenhed, og vi har fået talt om ting, der var svære at tale om. Fået luftet noget, der trængte til at blive luftet. Det har løst op for nogle ting, og det har givet færre misforståelser – og dermed givet et bedre psykisk arbejdsmiljø og mere velfungerende medarbejdere.

Vi fik afdækket vores styrker og svagheder, og det har givet os en platform, som vi kan bruge som udgangspunkt for at udvikle os videre.

Alt i alt har det været en positiv og givtig oplevelse og vi er absolut tilfredse.”

− www.randersegnen.dk

Socialt Boligbyggeri i Fredericia, Bestyrelsesformand om personanalysen

“Den leverede service har været god og meget professionel.

Når behovet opstår vil vi bruge jer igen.”

− www.socialt-boligbyggeri.dk

Odense Renovationsselskab A/S, Adm. direktør om intern testning

“I forbindelse med at vi har ønsket at videreudvikle samarbejdet i chefgruppen, har Silhouets konsulent Nethe Dalby gennemført profilanalyser på samtlige chefer. Efter at Silhouet havde gennemgået resultaterne med den enkelte chef, blev de overordnede resultater præsenteret for den samlede chefgruppe. Denne præsentation gav anledning til en livlig debat.

Analyserne har efterfølgende været et godt redskab til brug i samarbejdet, samt givet et indblik i, hvordan vi reagerer i visse situationer.

Analyserne har også givet os chefer en bedre selvopfattelse, så vi har mulighed for at bruge resultaterne, når vi står i situationer, hvor det er vigtigt at få præsenteret problemet eller løsningen på den rigtige måde.”

− www.snapind.dk

Berotech A/S, Adm. direktør om Person-Analyse

“Jeg har igennem tiden benyttet Silhouets Person-analyse til flere ansættelser. Specielt til ansættelse af mine teknikere har den vist sig nyttig. Testen har især henledt min opmærksomhed på ansøgeres svage sider, og hvor jeg har valgt at ansætte på trods af et mangelfuldt testresultat, har jeg nogle gange måttet sande, at det skulle jeg ikke have gjort. I dag er jeg mere vågen i ansættelsesinterviewet og bruger testen til virkeligt at spørge til de svage sider for at få situationen på bordet og undgå fejltagelser.”

− www.berotech.dk

Arkitektladen, Mellemleder om intern brug af Person-Analysen

I vores firma blev chefen og jeg, der er mellemleder, testet med Person-Analysen. Under og efter gennemgangen af vores tester fik vi begge en dybere respekt for hinandens arbejde. Vi kunne se, at netop det, at vi er ret forskellige, gjorde at vi komplementerer hinanden rigtig godt. Vi fik en meget bedre gensidig forståelse, og jeg kunne se, det var helt OK at bruge mine evner til at holde styr på tingene og få lavet diverse rapporter, følge op på ting og holde systematikken inde, mens min chef kunne koncentrere sig om at være kreativ, skaffe nye kunder og udbygge forretningen. Vi så begge, at vi ind i mellem kunne blive irriterede på hinanden, netop fordi vi havde opmærksomhed på forskellige dele af firmaets opgaver – og vi så også begge at det, vi hver især gjorde, var vigtigt for firmaet som helhed. Vi fik en mere klar rollefordeling. Personligt fik jeg også en god ro over mig selv. Forløbet blev gjort meget nemmere, fordi Nethe Dalby er så god til at finde de positive ting frem og fokusere på dem.”

− www.arkitektladen.dk

BaySystems NothernEurope A/S, Adm. direktør om personanalysen

Vi har været godt tilfredse. Ansættelsestesterne udgør ca. 25% af vores vurdering af ansøgeren. I særdeleshed har testerne været en stor hjælp til at få afdækket forhold, som ikke umiddelbart er synlige, når man interviewer ansøgeren – besynderligheder, som ville have været uhensigtsmæssige ikke at kende til, før man ansætter en person.”

− www.tectrade.dk

Carpenter A/S, Fabrikschef om personanalysen

“Da vi i sin tid valgte denne personanalyse, var Silhouets fleksibilitet i første omgang udslagsgivende. Men vi måtte sande, at kvaliteten af testen er meget høj – den rammer meget præcist. Og det gjorde udslaget for, at vi holdt os til denne test. Jeg var skeptisk, fordi testen er så billig, men det ændrer ikke på, at kvaliteten er i top.

Og den efterfølgende dialog om testen med Silhouet gør, at jeg føler mig virkelig godt klædt på til samtalen med ansøgeren. De ting, som jeg selv i de første samtaler med ansøgerne havde haft en fornemmelse af kunne være væsentlige, blev bekræftet i testen. Alt i alt et virkelig godt værktøj i forbindelse med ansættelser.

Så helt kort: Kvaliteten af personanalysen og Silhouets fleksibilitet og hurtighed gør, at jeg absolut kan anbefale andre at bruge denne personanalyse.”

− www.carpenter.com

Partner Voxtream A/S, Adm. direktør om personanalysen

Det er et rigtig godt værktøj, nemt at bruge, overskueligt – og så får vi altid hurtig respons.”

− www.voxtream.com

MyPlanet International A/S, Financial director om kurser, lederklub og personanalyser

“Jeg har deltaget på Kommunikationskursus 1 og 2, hvilket har været meget inspirerende og lærerigt for mig. Det teoretiske udgangspunkt er meget spændende og er samtidig et godt værktøj at vende tilbage til når der opstår situationer i dagligdagen som kan være vanskelige at tackle. Det skaber en god forståelse for hvordan vi som mennesker reagerer i forskellige situationer afhængig af personens konkrete situation.

Udover det teoretiske er det en meget lærerig måde kurserne gennemføres på med træning og atter træning af de situationer hvor man har sit/sine »ømme punkter«. Det er en utrolig effektiv måde og selv om man i starten skulle være skeptisk overfor værdien af denne form for undervisning, så viser resultaterne ganske enkelt – det virker.

Jeg har helt bestemt fået en række værktøjer og nogle færdigheder som er anvendelige i hverdagen i virksomheden. Samtidig er jeg startet i en af lederklubberne, hvilket også er meget lærerigt og giver samtidig mulighed for at diskutere dagligdags problemer med ligestillede i andre virksomheder.

Vi har også i forbindelse med et par nyansættelser benyttet os af Personprofilanalysen. Dette har været et rigtig godt redskab til at supplere det indtryk vi har haft af ansøgerne. Tilbagemeldingen og opfølgningen på analysen er meget informativ.”

− www.myplanet.dk

Elling Tømmerhandel, Adm. direktør om personanalysen

“Vi har gjort brug af Silhouets personanalyse og logikanalyse i forbindelse med ansættelse af nyt personale på alle niveauer inden for de seneste 3-4 år.

Analyserne er for kandidaterne overskuelige og let tilgængelige med en kort og forståelig introduktion.

Vi får en meget hurtig og seriøs skriftlig tilbagemelding fra Silhouet med grafer og en uddybende verbal beskrivelse af den enkelte kandidat tillige med en anbefaling af den pågældende kandidat til netop den stillingsprofil, som vi har skitseret. Efter en gennemgang af analyserne med en af Silhouets konsulenter, står vi godt rustet til et valg mellem flere kandidater.

Analyserne står selvfølgelig ikke alene, men bruges som et supplement til ansøgningen og den personlige samtale.

Med i prisen er, at alle kandidater har mulighed for at få en uddybende snak om alle eller udvalgte punkter i analyserne med en af Silhouets konsulenter. Dette opfattes af kandidaterne som meget seriøst og alle kandidater, der har fået muligheden, har gjort brug af denne.

Når vi i bagklogskabens klare lys vurderer analyserne set i forhold til de personer, vi så har fået ansat, må vi konstatere, at analyserne kommer meget tæt på virkeligheden.

Jeg er jo nordjyde, så jeg er aldrig overstrømmende. Jeg er godt og gevaldigt nordjydsk tilfreds og kan klart anbefale Silhouets analyser.”

− www.etas.dk

Struer Forsyning, Adm. direktør om personanalysen

Jeg var meget godt tilfreds med analysen. Den svarede til personen – der var overensstemmelse. Jeg gjorde direkte brug af det under ansættelsen. Alt i alt en positiv oplevelse.”

− www.struerforsyning.dk

SKAKO A/S, Head of installation and project department om stillingsannonce, CV-søgning og tester

“Mit samarbejde med Silhouet begyndte, da jeg efter 2 måneders annoncering havde modtaget ganske få ansøgninger på en stillingsannonce. Med det kedelige udgangspunkt i mente, gik Silhouet ind og udformede en ny og mere tidssvarende stillingsannonce samt målrettede annonceringen til de medier, hvor de erfaringsmæssigt havde fundet netop den type medarbejdere, som vi ønskede at rekruttere. Dette bevirkede, at vi indenfor den første uges annoncering, med det nye setup, fik 5 gange så mange ansøgere, som vi havde fået under de forgående 2 måneders annoncering. – En forskel, der er til at få øje på.

Efterfølgende har jeg i flere tilfælde brugt Silhouets Testcenter i forbindelse med et rekrutteringsforløb. Testcentret giver i reglen en mere direkte, ensartet og valid samtale med kandidaten, hvor virksomheden får en bedre forståelse for kandidatens styrker og svagheder i gennem kandidatens egen selvforståelse. Testcentret er således et stort aktiv i bestræbelsen på, at finde det rigtige match for både virksomhed og ansøger.

Silhouet har hele vejen fungeret som en seriøs og professionel samarbejdspartner, der har udvist stor interesse og indlevelsesevne i vores virksomhed.”

− www.skako.com

Tandlæge Lisbet Schrøder, Tandlæge om Person-Analyser

“Jeg har brugt Person-Analyser, så vel som de data, jeg har lært på Rekrutteringsseminaret, som en fast del af min ansættelsesprocedure, siden jeg først stiftede bekendtskab med dem. Begge dele har i mine øjne været uvurderlige redskaber. Person-Analysen afdækker både ansøgerens stærke og svage sider, hvilket jeg både har brugt til at vælge, hvem jeg ville ansætte, men også derefter til at forudse, hvordan den pågældende medarbejder vil reagere under pres. I interview-situationen har jeg brugt mange guldkorn fra seminaret til at stille de rette spørgsmål og få langt mere at vide, end jeg ellers ville have gjort.”

− www.avmintand.dk

Thy Mesterbyg, Direktør om personanalysen og kommunikationskurset

“Har kun godt at sige om personanalysen. Var noget overrasket over, hvor præcist den ramte.

Kommunikationskurset var rigtig godt. Det åbnede op for nogle ting. Hvis jeg f.eks. skal ud til en kunde, kunne jeg godt tidligere føle, at han »rangerede« højere end mig og måske så lidt ned på mig, men det gør jeg ikke længere. Jeg føler mig ligebyrdig og har nemmere ved at tackle dem. Så jeg er ovenpå og føler mig på lige fod.

I det hele taget kan jeg bedre komme igennem med det, jeg har på hjerte. Det glider nemmere med medarbejderne, samtidig med, at jeg er blevet bedre til at skære igennem.”

− www.thymesterbyg.dk

Charles Gulve Engros, Salgschef om personanalysen

“Fleksibiliteten er det bedste. Fleksibiliteten og den hurtige respons. Det er ofte hastesager, når der skal ansættes, og vi kan i høj grad selv styre testningen. Det er godt.

Personanalysen giver et pålideligt og retvisende billede af ansøgeren – om det så matcher vores ønsker, er en anden sag. Så er det op til os at vurdere, om ansøgeren vil være i stand til at ændre sig indenfor et acceptabelt tidsrum. Men så ved vi, hvad vi går ind til.

Vi er i det store og hele rigtig godt tilfredse.”

− www.charlesengros.dk

Munters A/S, Adm. direktør om personanalysen

“Jeg har brugt Silhouets profilanalyser – selv om jeg var skeptisk. Men jeg måtte erkende, at jeres vurdering var rigtig – alt for rigtig! Jeg måtte revidere min opfattelse af en kandidat – jeg troede ikke på jer, men måtte sande, at det forholdt sig præcist, som I beskrev.

Jeg har oplevet et enkelt grelt eksempel, hvor jeg på trods af jeres råd ansatte en person. Det kostede mig en masse penge – og også her måtte jeg konstatere, at jeres vurdering stemte uhyggelig godt.

Så jeg må sige, at jeg er virkelig godt tilfreds med de ansættelsesanalyser, jeg har fået lavet hos jer.”

− www.munters.dk

Højbergs El, Adm. direktør om kommunikationskurset, lederklub og personanalysen

“Har haft meget ud af kommunikationskurset. Jeg kan sige, at der er kvalitet i kurserne. Jan Hansen (kursusleder) er utroligt effektiv. Virkelig kvalitet. Man får noget for pengene.

Jeg er blevet bedre til at finde og løse personaleproblemer. Har fået værktøjer til at kommunikere bedre.

På Lederklub har jeg fået forskellige værktøjer, som vi også kan bruge. Det har virkelig givet mig noget at tænke over.

Personlighedsanalysen er ret imponerende – den ramte plet, og den viser et målbart resultat. Der var tydeligt forskel før og efter kurset.

Anbefalelsesværdigt.”

− www.hojbergs-el.dk

N1 A/S, Teknisk chef om Person- og Logik-Analysen

“Silhouets Person- og Logik-Analyse er et rigtig godt supplement i vores ansættelsesproces, da vi bliver mere sikre på det valg, vi skal tage, da resultaterne giver et godt kendskab til ansøgerens stærke og svage sider. Samtidig anvender vi testen som kontrol af vort eget indtryk af ansøgeren. Hvis der er uoverensstemmelser herimellem, får vi afvigelserne afklaret i samtale nummer to.

Silhouets analyser er målrettede præcis til den funktion, kandidaten skal udfylde hos os. At der er 10 personlighedstræk, der pejles på, er rigtig brugbart og tilpas detaljeret samtidig med, at overskueligheden bevares.

Vi får kort sagt en viden gennem analyserne, der ikke er mulig at få blot i en jobsamtale.

Den er let at bruge og en god oplevelse både for os og kandidaten, som også får den gennemgået af Silhouet, hvis han/hun ønsker det.

Vi får en dialog med ansøgeren både om de stærke og svage sider og kan tilpasse vores støtte i selve ansættelsen, så den bliver en succes – fordi vi fanger tingene i tide og får det til at fungere.

Vi har ikke en stor omsætningshastighed på vores personale, så sikkerhed i ansættelsen og en følelse af, at vihar gjort, hvad vi kunne, er vigtig både for os og kandidaten.”

S-Pro A/S og Cable Systems A/S, Adm. direktør om personanalysen

“Undertegnede har senest anvendt Silhouet til test af 8 interne personer i forbindelse af sammenlægning af to organisationer og dermed forskellige kulturer. Der blev foretaget Profil-analyse såvel som Logik-analyse. Formålet med disse test var, først og fremmest at få afdækket testpersonernes kvalifikationer, til det job de skulle udfylde i den nye organisation, og der næst at få afdækket personernes styrker og svagheder i det fremtidige samarbejde.

Da jeg i flere år har anvendt Silhouet, var jeg ikke i tvivl om deres professionalisme til håndtering af hele processen. Hvilket også efterfølgende kom til udtryk, da samtlige testpersoner var positive over resultatet og tilbagemeldingen af deres test, nogen måske også overrasket over, hvad en sådan test kan afdække.

Tilbagemeldingerne til hver enkelt af testpersonerne blev givet af Nethe Dalby, hvorefter jeg blev hidkaldt til en overordnet opsummering.

Resultaterne af testene og tilbagemeldingerne gav mig et særdeles godt grundlag for sammensætningen af den nye organisation, samt hvor der kunne opstå »gnidninger« i samarbejdet. Både kulturelle såvel som deres indbyrdes styrker og svagheder.”

− www.s-pro.dk

Lejerbo, Forretningsfører om personanalysen

“Vi har brugt Silhouets person-analyser i forbindelse med nyansættelser, og de har fungeret rigtig fint. Vi har kun gode erfaringer med dem. Person-analysen er et godt redskab, som sikrer, at man ikke går helt galt i byen – og man opnår en betydeligt større sikkerhed mht hvem man skal ansætte. Man kan ud af testerne også se de ting, som måske ikke fremgår så tydeligt i interviewet.

Jeg kan kun anbefale testerne.”

− www.lejerbo.dk