Virksomhedsanalyse

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Virksomhed (skal udfyldes)

  Hvor mange ansatte er der i virksomheden? (skal udfyldes)

  Hvad er din stilling? (skal udfyldes)

  PERSON-DATA ERKLÆRING: Ved at indsende testen giver jeg tilladelse til, at mine data fra testningen bliver registreret, lagret og behandlet med det formål at videreudvikle mine personlige kompetencer og deres anvendelse i mit firma. Jeg forstår, at disse data behandles fortroligt og ikke bliver videregivet til nogen tredje person eller instans uden mit yderligere skriftlige samtykke. Du kan altid få disse data slettet ved at give besked til Silhouet på mail info@silhouet.dk om en ønsket sletning. Skriv ja på linjen herunder for at få testen behandlet. (skal udfyldes)


  1: Jeg når mine økonomiske mål i virksomheden.

  Ja?Nej

  2: Jeg har ofte en stresset eller hektisk arbejdsdag.

  Ja?Nej

  3: Vores salgsafdeling er så effektiv, at ordre-beholdningen er sikret i den nærmeste fremtid.

  Ja?Nej

  4: Jeg føler, at mit bogholderi fungerer effektivt.

  Ja?Nej

  5: Hvis vi foretog en undersøgelse blandt vores kunder, ville mindst 90% af dem sige, at de er tilfredse med vores produkter/serviceydelser.

  Ja?Nej

  6: Virksomheden har kendte, nedskrevne og veldefinerede kvalitetsmålsætninger, som nøje følges.

  Ja?Nej

  7: Vores måde at få nye kunder på fungerer perfekt.

  Ja?Nej

  8: Jeg får ofte skyldfølelser over ikke at bruge mere tid på familien.

  Ja?Nej

  9: Det ville være spild af tid at måle den enkelte medarbejders produktion.

  Ja?Nej

  10: Jeg tror på, at andre kan hjælpes.

  Ja?Nej

  11: Vi gik ud af sidste regnskabsår med et overskud.

  Ja?Nej

  12: Det kan være svært for mig at nå alle mine daglige arbejdsopgaver.

  Ja?Nej

  13: Vi skifter ofte sælgere ud, fordi de ikke er gode nok.

  Ja?Nej

  14: Årsregnskabet bliver altid udarbejdet og afleveret til tiden.

  Ja?Nej

  15: Salgsafdelingen eller kunderne beklager sig for ofte over det, der leveres (fx pga. manglende kvalitet eller for sen levering).

  Ja?Nej

  16: Vi har et velfungerende kvalitetsstyringssystem, der sikrer eller tjekker kvaliteten af vores produkter/serviceydelser.

  Ja?Nej

  17: Det kan være vanskeligt at få vores kundemasse til at blive ved med at vokse.

  Ja?Nej

  18: Jeg tager ofte problemerne fra arbejdet med hjem.

  Ja?Nej

  19: Ekspansion er altid ønskværdigt.

  Ja?Nej

  20: Der mangler et eller andet i min tilværelse.

  Ja?Nej

  21: Vi har likviditetsproblemer, som det er nødvendigt at få løst.

  Ja?Nej

  22: Jeg bliver ofte nødt til at hjælpe mine medarbejdere med at løse deres problemer.

  Ja?Nej

  23: Vi kunne sælge mere, hvis vi fulgte bedre op på eksisterende kunder.

  Ja?Nej

  24: Jeg kan få fat på alle nøgletal i min virksomhed med kort varsel.

  Ja?Nej

  25: Vores produktion er vel planlagt og gennemføres normalt til tiden.

  Ja?Nej

  26: Vi tager løbende stikprøve-kontrol af vores produkter og serviceydelser for at tjekke kvaliteten.

  Ja?Nej

  27: Antallet af aktive kunder er faldende.

  Ja?Nej

  28: Der er en hel del stress i min tilværelse.

  Ja?Nej

  29: Det er kun naturligt for medarbejdere og ledelse at have mistillid til hinanden.

  Ja?Nej

  30: Jeg synes, at der burde gøres et eller andet i virksomheden for at få den til at fungere bedre.

  Ja?Nej

  31: Der er en risiko for, at vi i nær fremtid løber ind i en økonomisk vanskelig periode.

  Ja?Nej

  32: Jeg bliver ofte forstyrret og når derfor ikke nok.

  Ja?Nej

  33: Generelt når vi de salgstal, der er budgetteret med.

  Ja?Nej

  34: Min virksomhed har en fortræffelig kreditværdighed.

  Ja?Nej

  35: Vi er ofte bagud med vores leverancer.

  Ja?Nej

  36: Vi anvender principperne om kvalitetskontrol i hele organisationen.

  Ja?Nej

  37: Sælgerne kunne godt bruge flere nye kundeemner at arbejde med.

  Ja?Nej

  38: Jeg er til tider bekymret for mit helbred.

  Ja?Nej

  39: Det ville være et godt forretningsprincip at skyde enhver mulig genvej for at øge dækningsbidraget.

  Ja?Nej

  40: Der findes problemer i virksomheden, jeg ikke umiddelbart kan løse.

  Ja?Nej

  41: Det kan være svært at betale alle kreditorer til tiden uden ekstra kapitalindskud eller lån.

  Ja?Nej

  42: Jeg opdager ofte, at enkelte medarbejdere ikke får opgaverne afsluttet til tiden.

  Ja?Nej

  43: Vi har et loyalt og stigende kundegrundlag.

  Ja?Nej

  44: Vi burde indføre et mere overskueligt regnskabssystem.

  Ja?Nej

  45: Der er en udmærket koordinering af økonomi, ressourcer og arbejdskraft i virksomheden.

  Ja?Nej

  46: Vi klarer os fint uden nogen form for medarbejderuddannelse.

  Ja?Nej

  47: Vores marketing-kampagner fungerer godt og giver tilfredsstillende respons.

  Ja?Nej

  48: Der er for mange uheld/fejltagelser i min tilværelse.

  Ja?Nej

  49: De fleste problemer mellem mennesker kan løses med kommunikation.

  Ja?Nej

  50: Jeg vil gerne være mere effektiv.

  Ja?Nej

  51: Vores investeringer er eller kan muligvis snart blive en økonomisk belastning for virksomheden.

  Ja?Nej

  52: Den interne kommunikation i min virksomhed glider glat og hurtigt til de rette medarbejdere uden misforståelser.

  Ja?Nej

  53: Jeg er generelt fuldt ud tilfreds med min salgsafdelings resultater.

  Ja?Nej

  54: Betaling til Skat (skat + moms) sker til tider for sent.

  Ja?Nej

  55: Vores levering/produktion kan til tider have vanskeligt ved at følge med salget.

  Ja?Nej

  56: Jeg kan præcist dokumentere, hvor stor en %-del af vores kunder, som er tilfredse med vores produkter/serviceydelser.

  Ja?Nej

  57: Vi burde være bedre til at skaffe nye kunder.

  Ja?Nej

  58: Jeg har ét eller flere fysiske problemer (skavanker, sygdom).

  Ja?Nej

  59: En god leder tøver med at ofre en enkelt person for gruppen.

  Ja?Nej

  60: Jeg vil gerne have hjælp til at forbedre tingene.

  Ja?Nej

  61: I ledergruppen er der generelt delte meninger om, hvad der er virksomhedens mål og hvordan de skal nås.

  Ja?Nej

  62: Det er kun sjældent, at mine medarbejdere er bagud med arbejdsopgaverne.

  Ja?Nej

  63: Vores salgsresultater er bedre end sidste år.

  Ja?Nej

  64: Kreditorerne bliver normalt betalt rettidigt.

  Ja?Nej

  65: Jeg ville ønske, at jeg ikke havde så meget ansvar.

  Ja?Nej

  66: Alle medarbejdere i produktionen/serviceafdelingen har nøjagtige stillingsbeskrivelser.

  Ja?Nej

  67: Vi får altid god respons fra vores reklamekampagner.

  Ja?Nej

  68: Andre har påvirket mig til at tage beslutninger, som jeg senere har fortrudt.

  Ja?Nej

  69: En god leder vil hellere forsøge at låne penge end tjene dem.

  Ja?Nej

  70: Hvis ikke jeg gør et eller andet, så bliver situationen værre.

  Ja?Nej

  71: Vi har klart definerede og velfungerende planer, som følges nøje.

  Ja?Nej

  72: Jeg har en komplet organisationsplan for virksomheden, hvor alle medarbejderes funktioner fremgår.

  Ja?Nej

  73: Vi har præcise optegnelser, som løbende viser, hvor meget hver enkelt salgsmedarbejder omsætter.

  Ja?Nej

  74: Jeg kan få en ajourført likviditetsoversigt uden varsel.

  Ja?Nej

  75: Jeg bliver ofte nødt til at gentage en besked/ordre flere gange, før den bliver udført.

  Ja?Nej

  76: Vi har en statistik, der måler effektiviteten af vores kvalitetskontrol.

  Ja?Nej

  77: Vores marketingkampagner kan mærkes på salget.

  Ja?Nej

  78: Somme tider har jeg perioder med bekymringer eller depressioner.

  Ja?Nej

  79: En organisation fungerer bedst i en form for demokratisk styring uden egentlige ledere.

  Ja?Nej

  80: De, der hævder at kunne hjælpe andre, gør ofte mere skade end gavn.

  Ja?Nej

  81: Jeg kan til tider komme op at diskutere med bestyrelsen eller andre ledere, om hvilken plan der er bedst at følge.

  Ja?Nej

  82: Jeg bliver ofte trukket ned i organisationen for at løse pludseligt opståede kriser.

  Ja?Nej

  83: Der kan gå et stykke tid, før vi opdager, at en salgsmedarbejders resultater er faldende.

  Ja?Nej

  84: En del af de projekter og planer, vi iværksætter, har det med at løbe ud i sandet.

  Ja?Nej

  85: Jeg har medarbejdere i min virksomhed, som jeg tøver med at håndtere.

  Ja?Nej

  86: Jeg har mindst én medarbejder, hvis ansvar det er at sikre, at kvaliteten på vores produkter/serviceydelser er i top.

  Ja?Nej

  87: Alle konflikter i virksomheden håndterer jeg let og effektivt.

  Ja?Nej

  88: Jeg har perioder med søvnproblemer.

  Ja?Nej

  89: Medarbejdere, som er ekstra produktive, bør belønnes ud over deres faste gage.

  Ja?Nej

  90: Jeg kan ikke lære noget, der reelt vil hjælpe mig.

  Ja?Nej

  91: Vi er ofte uenige om forretningsgangen eller vores planer.

  Ja?Nej

  92: Vores organisation vil kunne klare en spidsbelastningsperiode, uden at der opstår væsentlig forvirring, forsinkelse eller kvalitetsforringelse.

  Ja?Nej

  93: Det samlede salg i organisationen svinger for meget.

  Ja?Nej

  94: Vi opnår generelt de ting, vi sætter os for.

  Ja?Nej

  95: Jeg har kun ringe indflydelse på mine medarbejderes effektivitet.

  Ja?Nej

  96: Vi har metoder, som med det samme kan hjælpe en sælger, der har svigtende resultater.

  Ja?Nej

  97: Jeg sørger for medarbejdernes generelle trivsel.

  Ja?Nej

  98: En anden eller noget andet har ansvaret for den situation, jeg befinder mig i.

  Ja?Nej

  99: En god leder bør være large i sine krav og ikke forlange for meget af sine ansatte.

  Ja?Nej

  100: Jeg er altid interesseret i måder at forbedre mig selv eller min virksomhed på.

  Ja?Nej

  101: Jeg giver ofte ordrer, som jeg senere må ændre.

  Ja?Nej

  102: Jeg opdager ofte, at jeg løser arbejdsopgaver, som andre egentlig selv burde have taget sig af.

  Ja?Nej

  103: Vi har et komplet salgsstyringssystem, som fungerer godt og som sikrer et fortsat stabilt salg.

  Ja?Nej

  104: Der opstår konstant flaskehalse, som hæmmer administrationen eller produktionen.

  Ja?Nej

  105: Jeg ved, hvad pengene går til, før de bliver brugt.

  Ja?Nej

  106: Jeg holder mig ajour med alle nøgletal i virksomheden som omsætning, dækningsbidrag, overskudsgrad og likviditetsgrad.

  Ja?Nej

  107: Hver sælger styres individuelt alt efter, hvor gode salgsresultater han / hun præsterer.

  Ja?Nej

  108: Ledergruppen er ofte tvunget til at løse arbejdsopgaver, som burde være løst af deres underordnede.

  Ja?Nej

  109: Jeg kan forlade virksomheden i en længere periode, uden at effektiviteten, kvaliteten og produktionen forringes.

  Ja?Nej

  110: Mine medarbejdere bliver løbende holdt ajour med målsætninger og planer.

  Ja?Nej

  Information om testen

   

  Læs venligst disse instruk-tioner, før du begynder at besvare spørgsmålene.

  Testresultatet viser hvor effektive virksomhedens forskellige afdelinger og funktioner faktisk er – set i forhold til, hvad de kunne være. Samtidigt vil resultatet klart vise, hvilke områder der bør styrkes i virksomheden, og hvad der bør gøres, samt hvilke områder, du ikke må ændre på.

  Rsultatet vil give dig et fingerpeg om, hvordan virksomheden klarer sig i forhold til det ideelle, og hvad du kan gøre for at komme nærmere dette. 

  Vi gør opmærksom på, at testen kun kan udfyldes af direktøren for virksomheden.

   

  Vejledning i udfyldning:

  1. Vær sikker på, at du forstår hvert udsagn/spørgsmål. Læs det igennem så mange gange, det behøves.
   Det er vigtigt, at du besvarer alle udsagn/spørgsmål. Du vil ikke kunne sende testen, medmindre du har svaret på alle spørgsmål. Testen er lavet for virksomheder af enhver størrelse. Der kan derfor være spørgsmål, der ikke er relevante for din virksomhed. I så fald svarer du blot “?”. 
  2. Bliv ikke for længe ved et spørgsmål. Besvar det, så snart det er forstået, og gå videre til det næste.
  3. Hvis svaret er forskelligt, alt efter om det drejer sig om fortid eller nutid, anfør da det nutidige svar.
  4. På svarskemaet kan der vælges mellem tre rubrikker til besvarelsen:
   JA     betyder for det meste ja eller afgjort ja.
   ?        betyder usikker, tvivlende, hverken bestemt ja eller nej eller ikke relevant for din virksomhed.
   NEJ   betyder for det meste nej eller afgjort nej.
  5. Svaret markeres ved at klikke i den valgte rubrik. Kun én rubrik kan benyttes til hvert svar. Hvis du ønsker at ændre et svar, skal du blot klikke i et andet felt.
  6. Testen er ikke tidsbegrænset. Du får en kvittering på skærmen, når din besvarelse er afsendt.
  7. God fornøjelse!