Virksomhedsstruktur

På dette kursus præsenterer vi en ny og yderst effektiv organisationsopbygning af din virksomhed. Vi analyserer os frem til de organisatoriske forvirringer og sætter din virksomhed sammen til en logisk og strømlinet organisation, som er effektiv og let at forstå for alle.

En ulogisk organisationsstruktur er ofte en usynlig, men en stopklods for at få produktion, salg, service og kommunikation til at glide let. Forsinkelser i organisationen og afdelinger, der ikke kan finde ud af at arbejde sammen, har ofte noget at gøre med en dårlig struktur i organisationen.

 

Kontakt os for yderligere information

Oplever du dette?

 • Hvem er det nu, der plejer at tage sig af dette her?
 • Opgaver, som hænger, fordi de ikke rigtigt er nogens ansvar?
 • Forvirret eller manglende virksomhedsstruktur?
 • Ting går tabt eller forsinkes, fordi man ikke ved, hvem der skal have dem?
 • Internt fnidder, fordi der ikke er en veldefineret organisation?
Resultatet:

 • Alle medarbejdere kender deres placering i virksomheden.
 • Flowet i virksomheden bliver mere logisk og strømlinet.
 • Forvirring hos medarbejderne om, hvad og hvor, hvem er, formindskes tydeligt.
 • Organisatoriske flaskehalse minimeres.
 • Kommunikationslinjerne i virksomheden harmoniseres og gøres så direkte og effektive som muligt

Består af tre trin:

 • Uddannelse af ledergruppen i en logisk måde at bygge organisationen op på. Denne uddannelse tager 1 dag og inkluderer en dybere forståelse af de naturlige sammenhænge mellem en virksomheds forskellige afdelinger.
 • Næste trin består i udformningen af selve organisationsopbygningen så den bliver så enkel som muligt. Alt efter hvor stor virksomheden er, tager dette normalt 2-3 dage, hvor de enkelte afdelinger sættes sammen på den mest optimale og logiske måde.
 • Som afslutning lærer deltagerne, hvordan organisationstavlen kan anvendes som et aktivt ledelsesredskab. Endelig udformes en færdig organisationstavle (som mod tillæg kan opsættes efter jeres ønsker og behov) således at alle medarbejderne kan informere sig om virksomhedens organisering.